Beskedet kom som en chock för Älvsjö AIK i mitten av november. Region Stockholm har bestämt sig för att grusplanen vid Älvsjö IP är den bästa platsen för att bygga en mynning till en arbetstunnel, under arbetet med den nya tunnelbanelinjen mellan Älvsjö och Fridhemsplan.

Det innebär att hela grusplanen och grönområdet framför omklädningsrummen hägnas in. Området blir en bullrig arbetsplats i cirka nio år, med intensiv trafik av personbilar, lastbilar och varubilar, bland annat över gång- och cykelbanan.

– Vi känner oss väldigt trängda och vi undrar om Region Stockholm förstår hur det här påverkar närsamhället. 1 800 barn och ungdomar tränar fotboll här. Det blir en ogästvänlig och otrygg miljö för dem och även de vuxna spelarna drabbas, säger Jonas Holtbäck, sportchef för barn och ungdom hos Älvsjö AIK.

Jonas Holtbäck, sportchef för barn och ungdom och Daniel Collin, styrelseordförande i Älvsjö AIK, visar grusplanen där arbetstunnelns mynning ska ligga. Men inte bara den, utan. också den stora gräsytan framför omklädningsrummen tas i anspråk under nio år.

Jonas Holtbäck, sportchef för barn och ungdom och Daniel Collin, styrelseordförande i Älvsjö AIK, visar grusplanen där arbetstunnelns mynning ska ligga. Men inte bara den, utan. också den stora gräsytan framför omklädningsrummen tas i anspråk under nio år.

Märta Lefvert

500 barn per kväll

Mitt i träffar Jonas Holtbäck och Daniel Collin, styrelseordförande i Älvsjö AIK, vid lunchtid en vardag. Nu är området ganska tomt men senare på dagen strömmar de aktiva till. Många barn och ungdomar går eller cyklar själva till sin träning. Nu är oron stor för deras säkerhet.

– En vanlig vardag kommer cirka 500 barn och unga hit. Räknar man med anhöriga och småsyskon som följer med en del av dem blir det 600–700 personer. Dessutom har många skolbarn idrott här under dagtid, säger Daniel Collin.

Ännu är inget formellt beslut fattat om var arbetstunnelns mynning ska ligga i Älvsjö. Fram till den 12 december pågår samråd om t-baneprojektet. Då kan berörda komma med synpunkter bland annat på stationernas placering och utseende, på arbetsytor under byggskedet och på miljöpåverkan som buller och trafik.

11-planen vid Älvsjö IP kommer att behöva flyttas ett antal meter under projekttiden. Det innebär stopp för spel under flyttiden.

11-planen vid Älvsjö IP kommer att behöva flyttas ett antal meter under projekttiden. Det innebär stopp för spel under flyttiden.

Märta Lefvert

Alternativ slopades

Men av samrådshandlingarna framgår att Region Stockholm redan bestämt sig för att grusplanen vid Älvsjö IP är det enda alternativet när det gäller Älvsjö. De alternativ som tidigare funnits med har slopats. Det gäller en grönyta norr om Stockholmsmässan och en grönyta längs Magelungsvägen, nära gamla Huddingevägen.

Johan Brantmark, chef för bygget av tunnelbanan ­mellan Älvsjö och Fridhemsplan, förklarar varför.

– Den teknik vi valt kräver en större etableringsyta än den som finns vid mässan. Och platsen vid Magelungsvägen ligger betydligt längre från Älvsjö station. Det hade inneburit en längre arbetstunnel och därmed mer sprängningar och mer miljöpåverkan. Dessutom ligger den platsen närmre bostäder, säger han.

Johan Brantmark, chef för bygget av tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö, hos Region Stockholm.

Johan Brantmark, chef för bygget av tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö, hos Region Stockholm.

(c)copyright jann@lipka.se

Lovar säkerhet

Johan Brantmark förstår den oro projektet väcker, men menar att det går att lösa säkerheten för de unga fotbollsspelarna.

– Vi kommer att ordna en säker passage, genom att skapa en gatukorsning eller ett övergångsställe, där det kan bli ljussignaler. Vi är vana vid att hantera sådana här situationer och tittar på olika alternativ, säger han.

Planen är att starta tunneldrivningen 2025. Sedan pågår alltså arbetet i nio år. De första fyra och ett halvt åren blir mest intensiva, med mycket trafik. Sedan blir det lugnare, enligt Johan Brantmark. Han påpekar också att all sten ska forslas bort under lågtrafiktid och att man inte bedömer att damm blir något stort problem på fotbollsplanerna.

Ingången till Älvsjö IP. Grönytan bakom kan bli arbetsområde åt Region Stockholms t-banebygge i nio år. I dag värmer spelar upp där.

Ingången till Älvsjö IP. Grönytan bakom kan bli arbetsområde åt Region Stockholms t-banebygge i nio år. I dag värmer spelar upp där.

Märta Lefvert

Ont om fotbollsplaner

Efteråt ska Region Stockholm återställa marken, ihop med Stockholms stad. Men nio år är en lång tid, konstaterar Jonas Holtbäck och Daniel Collin. Det är tveksamt om 7-mannaplanen närmast grusplanen alls kan användas under byggtiden.

– Det är råder brist på fotbollsplaner i Stockholm, så det är inte bra. Idrottsför­valtningen har tidigare sagt till oss att grusplanen ska göras om till en fotbollsplan, för att möta behoven. Det är lagt på is nu, säger Jonas Holtbäck.

Vad kan Älvsjö AIK göra för att underlätta för spelarna under byggperioden?

– Vi tänker inte på det i det här läget. Vi ska se till att det inte blir av, det är vår ­inställning, säger Daniel Collin.

Starka reaktioner över två platser för t-banebygge

Ett antal arbetstunnlar ska byggas innan den egentliga tunnelbanetunneln kan borras. Planerna för två av dem har mött reaktioner.

Bygget av den nya tunnelbanelinjen är ett jätteprojekt och arbetet sker i områden som är tätbebyggda. Att hitta lämplig mark för arbetstunnlarnas etableringsytor är inte alltid lätt, vilket konflikten mellan Älvsjö AIK och Region Stockholm visar.

Även på Kungsholmen har kritiken varit upprörd, över alternativet att låta en arbetstunnel löpa från kanten av Rålambshovsparken, fram till stationen vid Fridhemsplan.

– Det är de två ställen som vi har fått stora reaktioner på, säger Johan Brantmark, chef för tunnelbanebygget mellan Älvsjö och Fridhemsplan.

Fyra stationer i söderort

I söderort planeras arbetstunnlar även vid de t-banestationer som ska byggas i Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östberga.

Liljeholmen är redan i dag en stor knutpunkt. Här byggs den nya, gula linjen under den röda linjen. En ny uppgång ska byggas ihop med den entré som redan finns vid Trekanten. Den nya stationen ska byggas antingen via ett större öppet schakt vid öppningen eller via en arbetstunnel med mynning vid korsningen Södertäljevägen/Hägerstensvägen.

I Årstaberg planeras den nya stationen öster om busstation Svärdslångsplan. Även denna station ska byggas via ett öppet schakt vid öppningen eller via en arbetstunnel vid Årstakrossen.

Ny stadsdel ska byggas

Vid Årstafältet, som ska bli en ny stadsdel med både bostäder och arbetsplatser, ska stationen ligga nära ett planerat torg. Stationen ska byggas via ett öppet schakt vid öppningen eller via en arbetstunnel vid Årsta­krossen – samma plats som man kan använda för Årstaberg.

Inte minst för Östberga blir den nya t-banelinjen viktig. I dag går bara buss till området. Här planeras t-banestationen vid Östbergabackarnas östra del. Också den ska byggas via ett öppet schakt vid öppningen eller via en arbetstunnel med mynning i ett grönområde i väster.

Chans att komma med synpunkter

Samrådet om den nya tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö pågår till den 12 december.

Den som har synpunkter kan mejla till adressen registrator.fut@regionstockholm.se.

Man kan också lämna synpunkter via Region Stockholms webbsida för samrådet eller skicka ett vanligt brev till Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 45436, 104 31 Stockholm.

Märk kuvertet eller mejl ”Samråd Älvsjö”.

Källa: Region Stockholm

Grusplanen där Region Stockholm planerar att bygga arbetstunnelns mynning ligger ett par hundra meter från omklädningsrummen. Den stora grönytan vid dem blir också avspärrad arbetsyta under nio år, om alternativet blir av.

Grusplanen där Region Stockholm planerar att bygga arbetstunnelns mynning ligger ett par hundra meter från omklädningsrummen. Den stora grönytan vid dem blir också avspärrad arbetsyta under nio år, om alternativet blir av.

Märta Lefvert

Starka reaktioner över två platser för t-banebygge

Planerade arbetstunnlar vid Älvsjö IP och i Rålambshovsparken möter protester