Både timtaxan och avgiften för boendeparkering ska höjas. Så kan man sammanfatta förslaget som togs upp vid senaste kommunfullmäktige.

Styret har motiverat åtgärderna med att de gör det enklare att hitta en p-plats. Oppositionspartierna är emellertid kritiska. Fientlig politik och "en ytterligare skatt" mot sundbybergare som är i behov av bil, har gruppledaren Paulos Abraha (KD) kallat saken för Mitt i.

Kräver tydligare motiv

På kommunfullmäktige skred M, L och KD därför till verket. Samarbetspartierna yrkade på att förslaget skulle sändas tillbaka till kommunstyrelsen, vilket de motiverade med att skälen till höjningarna för respektive stadsdel behöver tydliggöras.

Tilltaget kallas minoritetsåterremiss. För det krävs stöd av en tredjedel av fullmäktiges ledamöter, vilket samarbetspartierna M, L och KD samlar.

Även SD ställde sig bakom åtgärden, som alltså innebär att de höjda p-avgifterna inte har klubbats igenom – än så länge. Nästa gång förslaget tas upp i fullmäktige krävs nämligen stöd från en majoritet för att återremittera det på nytt.

Läs mer: Bilister kan få pröjsa 19 miljoner mer i p-avgifter