S-V-C-MP-majoriteten vill göra det dyrare att parkera i Sundbyberg. I stadsmiljö- och tekniska nämnden har förslaget fått gehör och den 20 februari tas frågan upp i kommunfullmäktige.

Om det blir "ja" även där kan sundbybergarna räkna med höjda parkeringsavgifter från och med den 1 april.

– Vi har bara den yta vi har och behöver använda den mer effektivt, och vill därför öka rotationen på p-platser, förklarar Martin Solberg (MP), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Martin Solberg (MP), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Martin Solberg (MP), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Mikael Andersson

Större delen av Sundbyberg föreslås få en avgiftshöjning med fem kronor i timmen. I de centrala delarna, där det i dag är särskilt svårt att hitta parkering, får affärsnära p-platser en höjning på tio kronor enligt förslaget.

Längre utanför stadskärnan finns också problem med beläggningen, enligt Solberg. Han tar upp Hallonbergen centrum, där det händer att p-platserna används av folk som i själva verket ska till Solna.

– Parkeringarna i våra centrum är till för dem som ska besöka, bor vid eller ska handla där. De är inte en besöksparkering för Mall of Scandinavia.

På Hallonbergens p-platser höjs timtaxan från 15 till 20 kronor, enligt förslaget.

Oppositionen kritisk

Även avgiften för boendeparkering i staden föreslås få en höjning, från 600 till 750 kronor per månad. Sist den höjdes var 2019, då från 300 kronor.

En 150-procentig höjning på fyra år, konstaterar oppositionsrådet Paulos Abraha (KD), som liksom övriga oppositionen är emot planerna.

– Det här är i enlighet med den fientliga politik som det här vänsterstyret bedriver mot invånare i Sundbyberg som har behov av att äga en bil, säger Abraha.

Paulos Abraha (KD), oppositionsråd.

Paulos Abraha (KD), oppositionsråd.

Pressbild

Enligt honom ställer avgiftshöjningarna till det ekonomiskt för invånare och även för näringslivet, eftersom folk riskerar att undvika att parkera utanför affärer i Sundbyberg. Paulos Abraha anser också att det saknas belägg för att högre avgifter leder till ökad rotation.

Martin Solberg är av en annan uppfattning.

– Om vi har större omsättning på bilarna och fler promenerar och cyklar till affärerna kommer troligtvis också handlarnas omsättningar att öka.

Miljoner till staden

Han inser att prishöjningar i allmänhet slår extra hårt mot folk med små marginaler. I just det här fallet är situationen en annan, menar han.

– I Sundbyberg ser vi att de med minst marginaler och tuffast ekonomi också i störst utsträckning reser klimatsmart, går, cyklar och reser kollektivt, och berörs i väldigt liten utsträckning av detta.

Många som parkerar i staden gör det på Fredsgatan i centrala Sundbyberg.

Jocke Cronfalk kommer inglidande i sin nyinköpta Skoda. Han och sonen Adrian ska hänga i Tornparken.

När det gäller höjda p-avgifter tar Jocke saken med ro.

– Allting blir dyrare, det är trist, min lön blir värd mindre. Men jag vet inte om jag har så mycket åsikter om det. Som besökare känner jag väl att det är helt OK, säger Jocke, som bor i Vällingby.

Jocke Cronfalk med sonen Adrian.

Jocke Cronfalk med sonen Adrian.

Mikael Andersson

Om höjningarna träder i kraft den 1 april väntar sig staden en intäktsökning på cirka 17 miljoner kronor från timavgifterna och runt två extra miljoner från boende- och nyttoparkeringstillstånden.

– Det blir som ytterligare en skatt, och det här ska inte användas som en hemlig skattekälla, anser Paulos Abraha.

Pengarna går in i stadsmiljö- och tekniska nämndens ordinarie verksamhet. Att avgifterna skulle vara ett slags verktyg för att få in mer pengar till stadskassan tillbakavisas dock av Martin Solberg.

– Det här har ingenting med stadens budget att göra, utan är en förändring för att jag vill göra det lättare för dig att hitta en ledig p-plats.

Enkät: Vad tycker du om höjda p-avgifter?

Mikael Andersson

Sebastian Arenhäll Rosberg, 36, centrala Sundbyberg:

– Jag tycker så klart att det är dåligt eftersom jag har bil själv och skulle vilja betala så lite som möjligt för parkering. Om man måste ha bil och de fortsätter att höja samtidigt som det sker vägarbeten varje månad blir man irriterad som boende. Jag kan tycka att 600 för boendeparkering är högt i sig, men det har väl funkat. Att höja igen kan jag tycka är lite konstigt.

Mikael Andersson

Heli Vauhkala, 36, centrala Sundbyberg

– Jag tycker att det är en bra utveckling för Sundbyberg, framför allt om det går mot att det blir färre bilar här. Det är bättre för klimatet och för människor. Själv har jag en fast parkering och använder mest p-platser vid längre resor. Förutsättningarna för cykling borde vara bättre här. Det är stor skillnad mellan Sundbyberg och Solna eller Stockholm.

Mikael Andersson

Mikael Pettersson, 61, centrala Sundbyberg

– Det är idiotiskt, det finns knappt parkeringsplatser för det första. Så ska man hålla på och bråka med spårvagn mitt i alltihop. Vad bygger de skiten för? Vi vill ju köra bil och ingenting annat, inte åka spårvagn. Och det finns ingen anledning att bilarna blir färre bara för att de höjer priserna. Och så ska du köra elbil, har de fått för sig. Vad kommer elen att kosta då, tror de?