Det nya styret har ännu inte presenterat sin budget men när Liberalernas Jonathan Björniden (L) läser igenom den politiska plattformen känner han oro.

– Med tanke på det väldigt tuffa ekonomiska läget, det värsta sedan början på nittiotalet, är det oerhört viktigt att satsa på kommunens kärnverksamhet.

Dyrt att bygga

Han ser framförallt stora risker om kommunen fortsätter med den höga byggtakten.

– Kostnaderna för att bygga har skenat. Och vill man dessutom låta bygga flera hyresrätter, vilket innebär att marken säljs till rabatterat pris, riskerar kommunskulden att dra iväg ytterligare. Det är inte läge att ålägga Järfällahus att bygga hundra hyresrätter om året. De måste göra stora investeringar i upprustningen av det befintliga beståndet.

Björniden menar att det heller inte läge att fortsätta planerna på att förvandla den gamla simhallen till ett föreningshus. Planerna på ett nytt kommunhus borde också bromsas.

– Kommunskulden ligger på fyra miljarder och närmar sig fem. Att då lägga flera hundra miljoner på ett nytt kommunhus för att vi ska få finare lokaler är inget vi står bakom.

Satsningar på kultur och fritid borde också få stryka på foten, menar Jonathan Björniden.

– Det är klart det är trevligt med fler fotbollsplaner och nya sporthallar, men skolan och äldrevården har stora behov och måste gå före.

Oroas för höjd skatt

Han är orolig för att kommunens ekonomi blir så ansträngd att det leder till stor skattehöjning.

Vad tänker du kring styrets satsningar på tryggheten?

– Den är helt avgörande för Järfälla att de satsningarna får fortsätta, och jag hoppas att det avspeglas i budgeten.