– Man beslutade att göra en kartläggning redan då. Vad den visade minns jag inte, men man beslutade också att inrätta en tjänst som arbetar med hedersfrågor på heltid. En ansvarig samordnare som skulle få in tänket i skolor och socialtjänst. Uppenbarligen har det inte haft en så stor påverkan, efter vad den senaste undersökningen visade, säger Willy Viitala, vice gruppledare i Botkyrkamoderaterna.

https://www.mitti.se/nyheter/kurator-kamp-mot-hedersproblematik-varje-termin/repvey!OclkhUBZ8YFbacVTJUeLg/

Ingen som var med när kommunstyrelsen godkände att handlingsplanen skulle vidare till kommunfullmäktige (vilket sker i höst) var emot den. Snarare tvärt om – det fanns de som önskade mer från den nya handlingsplanen.

– Förhoppningen är att man skjuter till fler resurser och att det är fler än en tjänsteman som arbetar med det här. Sedan behöver kunskaperna om problematiken nå ut till alla på social- och utbildningsförvaltningen så att det är större chans att man ser varningstecken hos de som lever under hederskultur, säger Viitala.

Om er motion hade gått igenom 2009, hade det sett annorlunda ut i dag?

– I ärlighetens namn hade det berott på vad utredningen hade visat då, vilket är svårt att säga 13 år senare. Men jag tror att vi hade varit mer långtgående nu än vad vi är i dag om motionen hade bifallits. Men till en början var vi nöjda med att man ens började prata om frågan. Sen har det visat sig att det inte är tillräckligt att prata om den, och det gäller inte bara i Botkyrka.