Gör om två kilometer gräsmatta vid Norr Mälarstrand och Drottningholmsvägen till prunkade ängsmark.

Så lät Kungsholmsbon Måns Thams medborgarförlag som Mitt i berättade om förra sommaren.

Stadsdelens parkstråk anlades på 40-talet och hänger ihop på ett sätt som parker inte gör i övriga stan.

Förslag, Kungsholmens sommarängar, Rålambshovsparken.

Förslag, Kungsholmens sommarängar, Rålambshovsparken.

Illustration: Måns Tham Arkitektkontor

Måns vill dock att ytor vid trafiken ska bli mer sammanhängande genom långa stråk av ängar.

– I stället för kortklippta gräsmattor som ändå ingen använder, säger han.

Stockholm halkar efter

Ängsytorna skulle dessutom göra de sårbara ytorna rikare på växtarter som pollinatörer kan glädjas åt, menar han.

– Det här något som sker i hela Sverige – Stockholm är på efterkälken.

Förslag på hur Kungsholmens sommarängar skulle kunna se ut.

Förslag på hur Kungsholmens sommarängar skulle kunna se ut.

Illustration: Måns Tham Arkitektkontor

Tjänstemännen har nu svarat att det inte blir någon sammanhängande ängsyta på två kilometer, vilket Måns Tham hade önskat.

Däremot är förslaget i linje med hur man vill jobba framåt och till viss del gör redan i dag. De vill därför titta vidare på om man kan ha längre gräs i slänten vid Rålambshovsleden så att det blir ”långgräsytor” där. Det skulle inte bli lika variationsrikt som en äng, men på lång sikt skulle det växa fler örter än i en gräsmatta som klipps 20 gånger om året.

Utanför Måns port på Norr Mälarstrand har han och grannarna redan gjort några kvadratmeter gräsmatta till ängsmark.

Utanför Måns port på Norr Mälarstrand har han och grannarna redan gjort några kvadratmeter gräsmatta till ängsmark.

Victor Malmcrona

Lyckas staden få bidrag vill man också anlägga två ängsytor i Fredhällsparken. Att lägga ängsmark i mitten av körfälten vid Norr Mälarstrand går däremot inte att genomföra på egen hand eftersom trafikkontoret råder över den marken.

Måns Tham är glad att staden gillar förslaget, men ändå besviken över svaret. Han är rädd för att de föreslagna insatserna inte ska ge någon effekt.

– Det är för lite och för försiktigt, säger han.

Bang for the buck

Han vill att Stockholm inspireras av städer som Norrköping och Malmö som har flera blomsterängar. Gärna närmare trafiken och på de sträckor där många rör sig för att få mer ”bang for the buck”. Han nämner gräs­ytorna framför Hotell Marriott som ett exempel.

– Det som gör Kungsholmens parkstråk så underbart är att man vågade ta i – det måste man våga nu också.

Stram budget

Mårten Risdal (S), ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd, tycker att Måns Thams förslag är bra.

– Men vi har en budget att tänka på. Det här är dock något vi gärna jobbar med på sikt.

Att anlägga ängsmark låter inte så dyrt?

– Man måste schakta bort gräs och det övre jordlagret. Därefter ska det läggas en annan typ av jord och så en annan form av gräs. Det är mer jobb, en större kostnad och tar mer tid.

Ska för sjutton klara det

Med det sagt förstår Mårten Risdal ändå att Måns Tham tycker att förvaltningens svar är väldigt försiktigt.

– Jag önskar att vi hade resurser att genast sätta i gång. Men vi ska jobba på och söka pengar för att kunna anlägga mer ängsmark.

– Jag delar bilden att om andra klarar det så ska vi väl för sjutton också göra det!