Samtidigt som husen i nya kvarteret Persikan i Barnängen växer fram är det ett projekt där framåtrörelsen lyser med sin närvaro. Mitt i området ligger en grundplatta mer eller mindre orörd sedan den göts förra sommaren.

På den ska Stockholmshem bygga 151 lägenheter, men det visade sig att plattan var felkonstruerad och därför tvungen att rivas.

Det har dock dragit ut på tiden med anledning av en tvist med den entreprenör som byggde plattan om vad som gick snett, samt att avtalet med den entreprenör som skulle riva plattan hävdes då de inte uppfyllde vissa villkor.

"Sätter igång så snart vi kan"

Nu står det dock klart att rivningen ska påbörjas inom kort med entreprenören Recover Riv & Håltagning AB.

– Vi sätter igång så snart vi kan och rivningen ska vara klar i början av juli. Det känns toppen att komma igång, säger Åsa Stenmark, kommunikationschef på Stockholmshem.

I den information som ska gå ut till dem som bor i området står att plattan ska sågas upp i kuber som forslas bort, bryts ner i mindre delar och återvinns.

Stockholmshem flaggar för att rivningen kommer att orsaka buller och vibrationer.

Åsa Stenmark vill inte gå in på vad rivningen kan kosta, med hänvisning till att Stockholmshem först måste bli klara med dialogen med den första entreprenören.

Två år försenat

Entreprenaden har delats upp så att en aktör inte ska stå för projektets alla delar. Vilka som ska ansvara för att lägga en ny platta och bygga själva huset är inte klart.

– Vi upphandlar projektet del för del och jag vet inte hur långt man kommit i respektive del. Vi har inget startdatum för när vi kan börja bygga men det kommer inte att vara en lång paus från det att plattan rivits.

Från början var planen att inflyttning skulle ske från hösten 2023. Stockholmhem räknar nu med att det ska ske under 2025.