Stockholm vatten och avfall (Svoa) ska bygga nya Östbergatunneln för att bättre kunna ta hand om dagvatten och motverka översvämningar. För att bygga själva tunneln snabbare byggs en arbetstunnel med ingång i Hammarbyskogen – men Svoas val av plats har mött stora protester från grupper som påtalat naturvärdena i området, liksom områdets betydelse för rekreation.

Att starta själva förberedelserna för bygget i Hammarbyskogen har dragit ut på tiden på grund av tillståndsfrågor, men vid sjutiden på tisdagsmorgonen kom Svoas entreprenörer för att inleda arbetet med att sätta upp stängsel kring gång- och cykelvägar i Hammarbyskogen.

Barriärer sattes upp

Ett par aktivister ska redan från början ha funnits på platsen och fler anslöt. Sedan tidigare har barriärer med trädgrenar, stammar och annat som ska hindra arbetsfordon från att ta sig in ställts upp. På förmiddagen satte sig också ett antal personer i vägen för arbetsfordonen.

– Det har gått lugnt till. De flesta flyttade på sig självmant efter tillsägelse. Ett par personer satt kvar i protest, vilket de fick göra en stund. Därefter fick vi lyfta undan dem, sade Patrik Huss, insatsledare från polisen.

Enligt polisens presstalesperson Daniel Wikdahl flyttades personerna efter att de ansetts ha fått framföra sin protest och sina åsikter. Polisen förde också iväg en man som lade sig över cykelvägen med polisbil.

– Det var en man som återkom efter att tidigare ha blivit avvisad. Han avlägsnades från platsen, men är inte anmäld för något brott i detta avseende. Men det blev en anmälan mot knivlagen eftersom han hade en mindre kniv på sig, säger Daniel Wikdahl som är presstalesperson på polisen.

Inga misstänkta

Polisen gjorde också en anmälan om brott mot ordningslagen för olovlig bosättning. Detta gäller de tält som stått i området i flera veckor. Det gjordes också en anmälan om skadegörelse med hänvisning till klotter på träd.

– Men det finns inga misstänkta i detta, säger Wikdahl.

Vill stoppa bygget

På plats för att protestera fanns aktivister från bland andra Extinction Rebellion och Greenpeace, men även boende i området. Birgitta Palmertz tillhör kategorin boende i området.

Hon har även varit engagerad i nätverket Rädda Hammarbyskogen som jobbat för att stoppa bygget med juridiska medel och påtryckningar genom information.

– Vi har gjort alla överklaganden som kan göras. Föreningen kommer att fortsätta bevaka dessa ärenden, säger hon.

Stockholms stad har jobbat för att färre träd ska fällas när Svoa bygger sin arbetsväg.

– Nu blir det bara 41 mot tidigare 130. Detta har gjorts möjligt genom en annan sträckning av arbetsvägen nedanför Hammarbytornet, säger Tomas Hård, projektledare på Svoa.

Själva bygget med arbetstunneln räknar Svoa med att inleds kring årsskiftet. Innan dess jobbar entreprenörerna med förberedelser.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-borjar-bygget-som-stangslar-in-delar-av-hammarbyskogen/repvig!uE0o4ulHoxYaM4qtO6vCQ/

https://www.mitti.se/nyheter/del-av-hammarbyskogen-blir-byggarbetsplats/repuao!5GiQaKTvb3ges7Z0BOJeg/