– Man naggar parken i kanten. Det är synd på ett sådant härligt och öppet område. Alla i parkstråket får lite mindre plats. Från oss hundägare till förskolebarnen. Det måste finnas luft, säger Irene Bjällsten som tillsammans med maken Anders är ute och rastar sin Isak.

Seniorboendet med 55 bostäder vid Melonparken i Hässelby gård kommer allt närmare.

Seniorboendet med 55 bostäder vid Melonparken i Hässelby gård kommer allt närmare.

Filip Magnusson

Melonparken angränsar till populära Hundängen, där hundar får släppas fria.

Träd ska bort

Detaljplanearbetet har startat och Stockholms stads personal har i veckan varit ute och undersökt platsen. Träden i parkens norra del väntas tas bort. Seniorbostäderna byggs på två hus och över fyra våningar mot Friherregatan. Något som inte är populärt. Melonparken stängs igen – så låter det i alla fall från folk i parken.

Mot Friherregatan ska seniorbostäderna bli fyra våningar höga och mot Melonparken ska en suterrängvåning väga upp nivåskillnaden. "Många på Friherregatan förlorar utsikten över parken", säger Irene Bjällsten.

Mot Friherregatan ska seniorbostäderna bli fyra våningar höga och mot Melonparken ska en suterrängvåning väga upp nivåskillnaden. "Många på Friherregatan förlorar utsikten över parken", säger Irene Bjällsten.

Filip Magnusson

Stadens plan var från början 86 hyresrätter i form av Stockholmshus – men det förra blågröna styret ändrade sig 2021 till 55 seniorbostäder.

– Man rustade nyligen upp lekparken och tog bort sly. Det har blivit jättebra. Jag gillar att man hittills inte bebyggt mellan Friherregatan och Melongatan, säger Irene Bjällsten.

Naturvärden utreds

Platsens naturvärden och vilka träd som kan skyddas utreds just nu av staden i planarbetet.

– Vi förstår att det finns en oro. Vi kommer inventera naturvärdena, inklusive de som är kopplade till träden. Ambitionen är att spara så många träd som möjligt, säger Carl Larsson, projektledare på exploateringskontoret.

Här ska seniorboendet byggas. Platsen var tidigare planerad för 86 hyresrätter i form av så kallade Stockholmshus, med lägre hyror. Men Stockholmshusen godkändes inte av stadsbyggnadsnämnden.

Här ska seniorboendet byggas. Platsen var tidigare planerad för 86 hyresrätter i form av så kallade Stockholmshus, med lägre hyror. Men Stockholmshusen godkändes inte av stadsbyggnadsnämnden.

Filip Magnusson

Monika Olsson och Kerstin Dahlbom är också ute i parken när Mitt i är här. Båda tycker planerna är tråkiga.

– Det blir instängt, säger Monika.

– Höghuset nere i Hässelby strand där jag bor stoppades ju efter all kritik. Man får väl se om sista ordet är sagt här, säger Kerstin.

Monika Olsson och Kerstin Dahlbom från Hässelby strand promenerar någon gång i veckan genom Melonparken. "Jag tycker det är synd att ge sig på platsen, jag tycker man ska låta den vara som den är nu när man rustat upp parken"; säger Monika.

Monika Olsson och Kerstin Dahlbom från Hässelby strand promenerar någon gång i veckan genom Melonparken. "Jag tycker det är synd att ge sig på platsen, jag tycker man ska låta den vara som den är nu när man rustat upp parken"; säger Monika.

Filip Magnusson

Samrådet där möjlighet finns till insyn och att lämna synpunkter på planerna är planerat till november i år. Granskningen, som är det sista tillfället att lämna synpunkter, är preliminärt planerat till maj 2024. Preliminärt beslut om den nya detaljplanen väntas i stadsbyggnadsnämnden i november 2024.

Seniorboendet med 55 bostäder vid Melonparken i Hässelby gård kommer allt närmare.

Seniorboendet med 55 bostäder vid Melonparken i Hässelby gård kommer allt närmare.

Filip Magnusson