Förra torsdagen fattade exploateringsnämnden beslut om att ge Svenska Bostäder rätten att bygga ett seniorboende med hyresrätter för personer över 70 år intill Melonparken i Hässelby.

Platsen var tidigare planerad för 86 hyresrätter i form av Stockholmshus, ett koncept som tagits fram för att effektivisera byggprocessen med lägre hyror som följd.

M: "För pigga för äldreboende"

Men Stockholmshusen på platsen godkändes inte av stadsbyggnadsnämnden.

"Därför har man nu tänkt om och gjort om projektet till seniorbostäder som fungerar bättre ihop med den bebyggelse som finns idag." skriver exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson (M) i mejl till Mitt i.

Seniorboendet ska ha enskilda bostäder men också gemensamma ytor och viss service för de äldre.

"Tanken med bostäderna är att de ska vända sig till boende som är äldre än 70 år, men för pigga för att vara på äldreboende." skriver Johan Nilsson.

S: Inga Stockholmshus sedan 2018

Beslutet får dock Socialdemokraterna att reagera.

– Det behövs seniorbostäder och det är förstås bra att det ändå blir hyresrätter. Men detta är ytterligare ett exempel på att den grönblå majoriteten stoppar ett projekt med Stockholmshus som ska ge rimliga hyror, säger oppositionsrådet Emilia Bjuggren (S)

Socialdemokraterna pekar på att det under 2019, 2020 och hittills under 2021 inte markanvisats en enda plats i Stockholm med hyresrätter i form av Stockholmshus, och att projekt med Stockholmshus i stället stoppats.

M: Kan bygga Stockholmshus ändå

Enligt Johan Nilsson behövs dock ingen särskild anvisning i markanvisningarna för att hyresrätter ska kunna byggas i form av Stockholmshus.

"Exempelvis tilldelades Familjebostäder en markanvisning om cirka 125 hyresrätter i december 2019, vilket nu drivs som ett Stockholmshusprojekt trots att det inte var med i planen från början" skriver Johan Nilsson.

Enligt Nilsson pågår i nuläget arbete med 3 313 lägenheter i 25 olika Stockholmshusprojekt som befinner sig i olika delar av plan- och byggprocessen.

"Innan året är slut är min förhoppning också att vi ska kunna markanvisa ännu fler Stockholmshus." skriver han.

https://www.mitti.se/nyheter/har-vill-staden-bygga-nya-hyresratter-i-hasselby/reprke!VjzKc4TsYVEcrAqqJemcGQ/

https://www.mitti.se/nyheter/kritik-mot-byggplaner-vid-melonparken/lmrkf!4897699/