Vid fullmäktiges sista planerade möte innan sommaruppehållet så antogs en detaljplan med namnet Norrboda-Brunna. Det hela berör ett område strax intill Kungsängens handelsplats.

I området planeras för totalt 470 bostäder av varierat slag. 100 radhus, 270 lägenheter i flerbostadshus och 80-100 lägenheter som kommer att utgöra ett trygghetsboende. Därutöver kommer man även att bygga en skola och förskola i det nya området.

Hård kritik

S, V och MP yrkade på avslag då ärendet togs i kommunsstyrelsen, så även då fullmäktige skulle säga sitt om planerna. Här gick trion av oppositionspartier dock bet – detaljplanen röstade igenom.

– Att öka trafiken i området, göra området till en byggarbetsplats och bygga in en skola i en handelsplats är helt olämpligt, säger Camilla Janson (S).

Partiet skriver i sin reservationstext: "Vi är positiva till handel och bostäder i området men anser att det är en direkt olämplig plats för verksamheter som förskola och skola. För att fylla behovet av skolplatser är vår uppfattning att dessa verksamhetslokaler ska anläggas närmre Kungsängens IP".

"Kommer störa trafiken"

Vänsterpartiets gruppledare Erik Karlsson skriver i en protokollsanteckning att "ministyret bränt otroliga 30 miljoner extra på ett par rondeller på Granhammarsvägen". Han konstaterar vidare:

"Nu får vi i handen ett planprogram som borde ha ingått i den satsning som gjordes på Granhammarsvägen men i stället skall det nu återigen bli ett bygge i en rondell som kommer att störa trafikrytmen".

Maximala ljudnivåer

Miljöpartiets Sara Ridderstedt tog i sin reservationstext fasta på ljudmiljön i det kommande området, vilket även Länsstyrelsen tagit upp i sitt remissyttrande.

"Förskola, skola och idrottsanläggning i planförslaget beräknas få mycket höga maximala ljudnivåer vid fasad på bullrig sida."