När Maggie Palmstierna och hennes man gick på Lidingö kyrkogård under allhelgona möttes de av en syn som för dem var chockerande.

– Någon hade varit där och vält stenarna, säger Maggie Palmstierna.

– Jag tycker att det är tondövt att göra så inför denna helg.

Flera av kyrkogårdens gravstenar låg i backen. Men det beror inte på vandalism utan handlar helt enkelt om en säkerhetsåtgärd.

Klara tryck

Gravstenarna har underkänts i den besiktning som kyrkogårdsförvaltningen gör var femte år.

– Det görs för att besökare och personal inte ska komma till skada på begravningsplatsen, säger kyrkogårdschefen Ulf Boström.

Omkring tusen gravstenar om året har kontrollerats på Lidingö kyrkogård de senaste åren. 2023 väntas omkring 800 gravar kontrolleras.

Enligt branschorganisationen CGK, Centrala gravvårdskommittén måste en gravsten klara ett tryck på 35 kilo både framifrån och bakifrån. Stenen ska också vara förankrad enligt framarbetade säkerhetskrav.

Är den inte det får gravrättsinnehavaren hem ett brev om att stenen måste stärkas – något som kostar mellan 1 500 och 5 600 kronor. Som regel har du mellan maj och september på dig.

– Omkring 20 procent eller 200 gravrättsinnehavare om året får höra att gravstenen behöver åtgärdas. De allra flesta åtgärdar det.

Den som inte gör något har lång tid på sig att rätta till saken innan gravstenen fraktas bort. I vissa fall ligger en gravsten på kyrkogården i tre års tid.

– Sedan kan stenen återgå till huvudmannen. Det blir vanvård.

Maggie Palmstierna har betalat drygt 4 000 kronor för att stärka och försäkra en gravsten.

”Stora kostnader”

– Det innebär stora kostnader för individen. Det finns nog de som inte har råd.

Men Ulf Boström menar att man ordnat med hängslen och livrem.

– Först har man från maj till september på sig. Därefter ligger stenen kvar i upp till tre år. Sedan flyttar vi stenen men förvarar den i ytterligare ett år.

Lagen kom till efter att en 8-årig flicka omkom på en begravningsplats i södra Sverige.

– Det finns lagstiftning om det här. Graven ska klara tyngden det för med sig om någon som kanske väger 70 kilo sitter ned framför graven, tar tag i den och häver sig upp.