Ludvig Pirard kände inte till avrådan om bad som gäller ena strandkanten. Han hade heller inte sett några skyltar. Foto: Anders Björklund

Oklart om badvattenkvaliteten vid Maltesholmsbadet

Badvattnet var helt utan anmärkning i början av sommaren. Men i början av midsommarveckan var Maltesholmsbadet ena strandkant tillbaka på otjänligt. Efter svajiga resultat senaste åren avråds nu från bad under hela säsongen - men bara vid östra stranden.

  • Publicerad 11:46, 2 jul 2021

Jag kände inte till avrådan. Det hade jag ju velat veta

Den 8 juni kom beskedet om att avrådan från bad vid Maltesholmsbadet gäller sommaren 2021. Detta efter att en serie av prover tagna över fyra år visar att badvattnet för sällan nått upp till de ställda kraven.

Bad avråds på Hässelbys största badplats säsongen ut

Avrådan gäller vid den östra bryggan som ligger i riktning in mot stan. Vid den västra i riktning mot Strandliden och Hässelby värmeverk finns ingen avrådan.

När Mitt i kommer hit passerar Hässelbybon Petra Hammenstad. Hon är skeptisk till vattenkvaliteten.

– Jag släpper inte ens ner hundarna i vattnet. Teorierna om vad problemet berott på har varit många genom åren, säger hon.

Petra Hammenstad med hundarna Nico och Odin hade inte sett några skyltar vid stranden. Foto: Anders Björklund

Måste gå ut med avrådan

Samtidigt har prover i början av sommaren visat att vattnet vid båda bryggorna är bra och utan anmärkning. Men vattenproverna är bara ögonblicksbilder som visar hur det sett ut vid datumet för kontrollen, och i början av midsommarveckan var Maltesholmsbadets östra stranddel tillbaka på otjänligt.

När proverna under fyra år sammantaget inte når upp till kraven måste kommunen enligt badvattenförordningen gå ut med en avrådan för hela säsongen.

– Klassificeringen ger en vägledning om hur det brukar vara på platsen. Med den kunskapen kan den som badar förhålla sig till risken för att vattenkvaliteten kan vara dålig, säger Stina Lindqvist, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Flera personer som Mitt i talat med har inte sett någon skyltning om avrådan för säsongen vid vattnet. Inte heller Mitt i kan se någon skyltning vid stranden vid ett besök förra onsdagen

– Jag kände inte till avrådan. Det hade jag ju velat veta, om det är så att man riskerar att bli sjuk, säger 12-årige Ludvig Pirard som är på plats för dopp.

Oklara anslag

Pauline Ringvall som är chef för stadsmiljö- och lokalenheten berättar att stadsdelsförvaltningen tidigt satt upp information på en anslagstavla och nere vid bryggorna.

Förra torsdagen kunde även stadsdelsförvaltningen konstatera att skyltarna försvunnit och de ersattes därefter med nya.

På anslagstavlan satt ett par anslag om vattenkvalitén utan närmare förklaring. Ett av anslagen ger vattnet tre stjärnor. Det andra dömer ut vattnet med ett streck. Även det uppger Pauline Ringvall att är förtydligat nu.

Förra året åtgärdade stadsdelsförvaltningen en dåligt fungerande pump och en trasig pumpgrop, varifrån avloppsvatten från kioskbyggnaden läckte ut i backen.

– Möjligtvis finns det ämnen i backen som ändå lakar ur i samband med regn, säger Magnus Rydevik, utredare på stadsmiljö- och lokalenheten.

En annan teori kring de dåliga resultaten är enligt staden stora mängder gäss som bajsat på stranden.

Informationen på anslagstavlan har också förtydligats. De här lapparna satt tidigare. Foto: Privat

Det dåliga provet

Vattnet vid Maltesholmsbadets östra strand visade den 24 juni på att vattnet var otjänligt, medan vattnet vid västra stranddelen visade på utmärkt vatten.

Vid östra stranddelen fanns höga halter av enterokocker som är en bakterie som finns i tarmarna hos människor och djur.

Enterokocker kan orsaka urinvägsinfektion, magsjuka, och sårinfektioner. I värsta fall blodförgiftning och inflammation i hjärtklaffarna.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten samt Wikipedia.

Visa merVisa mindre