För några veckor sedan berättade Mitt i att fastighetsbolaget Hemsö planerar för en stor idrottshall i Riksby.

Planen är att hallen ska inrymma sporter som konståkning och gymnastik.

Att Hemsö valt just Bromma som lämplig plats att bygga hallen på beror på den undersökning som bolaget har gjort. 

– Vi gjorde en analys. Man planerar för idrottsverksamheter i Bällsta och i gamla Prippsfabrikerna i Ulvsunda. Vad är inte uppfyllt? Vi såg att konståkning och truppgymnastik har många medlemmar i Bromma. Får de idrottarna en ny plats att träna på kan det frigöra ytor i andra hallar, sa Johan Einarsson, projektutvecklare på Hemsö.

Megahallen är tänkt att byggas i Riksby.

Megahallen är tänkt att byggas i Riksby.

Fojab/Visulent

För att hallen ska bli verklighet krävs att det finns en hyresgäst. 

Johan Einarsson sa att tänkbara hyresgäster är föreningar eller Stockholms stad.

Dialog

Stefan Agnevall, ordförande i Gymnastikförbundet öst, säger att hans förbund, liksom flera andra förbund, har haft en dialog under det senaste året om megahallen i Riksby men att inget är klart.

– Det finns massa detaljer att lösa ut, det handlar om stora frågor, säger han, och fortsätter:

– Vi har direktkontakt med politikerna men upplever inte att det är en tydlighet i frågan. Men det är en dialog som pågår.

Det som behövs, enligt Stefan Agnevall, är ett beslut från stadens politiker hur samverkan mellan kommersiella verksamheter och enskilda föreningar ska gå till.

– Byggandet av hallen är en del. Sedan måste man säkerställa hur underhållet av hallen ska finansieras, som att byta ut maskiner i ishallen.

Konståkning är en av sporterna som kan få ytor i hallen.

Konståkning är en av sporterna som kan få ytor i hallen.

Fojab/Visulent

Maria-Elsa Salvo (S), idrottsnämndens ordförande, skriver i ett mejl till Mitt i att hon för dagen inte kan ge ett besked om de rödgröna styrets inställning till en megahall i Riksby:

"Det får vi ta ställning till när det finns ett konkret förslag", skriver hon.

"Vi är öppna för nya samverkansformer med privata aktörer, däremot kommer vi inte ingå dyra hyresavtal där staden binder upp sig under lång tid och betalar privata bolags höga räntekostnader och vinstmarginaler. Då är det bättre att staden bygger självt".

Detaljplanen för hallen väntas vara klar under 2023.