Mitt i har nyligen skrivit om idrottsrörelsen i Bromma som liksom i övriga Stockholm många gånger har svårt att hitta ytor och anläggningar att träna och tävla på.

Den jätteanläggning för bland annat fotboll och friidrott som är på gång att byggas i Bromma, Bällsta IP, hoppas beslutsfattarna ska lösa en stor del av bristen för de större idrotterna, som fotboll och friidrott.

Men fbraler idrotter än så har behov av ytor.

Konståkning och gymnastik

Ett projekt som är på gång i Bromma är den idrottshall för konståkning och gymnastik som fastighetsbolaget Hemsö AB, som ägs av statliga tredje AP-fonden och fastighetsbolaget Sagax, vill bygga på Linta gårdsväg i Riksby.

Att Hemsö valt just Bromma som lämplig plats att bygga hallen på beror på den undersökning som bolaget har gjort.

– När vi tittade runt i Stockholm hittade vi Bromma och Linta gårdsväg i Riksby, där fanns några tomter som inte är lämpliga för bostäder eller verksamheter, säger Johan Einarsson, projektutvecklare på Hemsö.

– Vi gjorde en analys. Man planerar för idrottsverksamheter i Bällsta och i gamla Prippsfabrikerna i Ulvsunda. Vad är inte uppfyllt? Vi såg att konståkning och truppgymnastik har många medlemmar i Bromma. Får de idrottarna en ny plats att träna på kan det frigöra ytor i andra hallar.

Granne med återvinningsstation

Den aktuella tomten ligger bredvid återvinningsstationen på Linta gårdsväg.

– Vi vill göra om tomten till ett idrottskvarter, med en hall i två eller tre våningar. Hallen kan bli ett bra komplement till stadens övriga anläggningar.

En av de tänkta hallarna i den planerade idrottsanläggningen.

En av de tänkta hallarna i den planerade idrottsanläggningen.

Fojab/Visulent

Hallen skulle få en yta på 16 000 kvadratmeter och ha fasta stationer för gymnastik, som hoppgropar och tumblingmattor, och för konståkning ispist och no fall skydd (selar).

– Sen kommer vi att möjliggöra även för verksamheter som klättring, dans och läxläsning.

Anläggningen skulle kompletteras med ett garage.

Kostnaden för att bygga hallen beräknas till minst 300 miljoner kronor.

Johan Einarsson, projektutvecklare på Hemsö.

Johan Einarsson, projektutvecklare på Hemsö.

Hemsö

För att hallen ska bli verklighet krävs att det finns en hyresgäst.

Föreningar eller staden

Johan Einarsson säger att tänkbara hyresgäster är föreningar eller Stockholms stad.

– Vi för bra samtal med Stockholms stad och idrottsföreningar.

En hall är planerad för gymnastik.

En hall är planerad för gymnastik.

Fojab/Visulent

Detaljplanen för idrottshallen väntas vara klar under 2023. Einarsson bedömer att de behöver ha klart med en hyresgäst inom något år.

– Vi hoppas på att den här tomten kan bli en idrottsanläggning.

Idrotten saknar ytor – men planer på gång

Brommabor och övriga stockholmare som vill få upp flåset har sämst förutsättningar i landet. En ny idrottsplats i Bromma kan vara ett steg upp ur bottenträsket.

Urban Grundström är sedan 80-talet med och driver en kampsportklubb i Blackeberg, Klubb Bujinkan tetsu dojo. Han är väl medveten om lokalbristen.

– Kampsporter får generellt väldigt sällan hjälp av kommuner eller landsting, varför vet jag inte.

Under pandemin tappade den lilla klubben hälften av medlemmarna, till i dag tio medlemmar.

Urban Grundström är med och driver en kampsportsklubb i Blackeberg.

Urban Grundström är med och driver en kampsportsklubb i Blackeberg.

Privat

Klubben var nära att få lägga ned. Grundström fick själv gå in och betala lokalhyran, en 40 kvadratmeter liten källarlokal, så att klubben överlevde. Nu, efter pandemin, hoppas Grundström på ett ökat antal medlemmar, något som i så fall ökar behovet av större lokal.

Stort behov

Flera idrotter behöver ytor och hallar i takt med att Bromma och Stockholm växer.

I Stockholm behövs enligt stadens strategi för idrottsanläggningar bland annat 21 nya konstgräsplaner, 27 idrottshallar, och 6 ishallar fram till 2030.

Stockholms idrottsförbund konstaterade i en rapport 2018 att stockholmare har lägre tillgång till idrottsanläggningar än invånare i övriga storstäder.

Hanna Wistrand (L), Brommabo och gruppledare för Liberalerna i idrottsnämnden, säger att detsamma gäller i dag, idrottsföreningar i Bromma och resten av Stockholm har mindre tillgång till hallar och planer än föreningar i övriga idrotts-Sverige.

– Vissa föreningar har svårt att driva fullskalig verksamhet på grund av anläggningsbristen.

Hanna Wistrand, gruppledare för Liberalerna i idrottsnämnden.

Hanna Wistrand, gruppledare för Liberalerna i idrottsnämnden.

Stefan Källstigen

Även Maria-Elsa Salvo (S), idrottsnämndens ordförande, konstaterar bristen:

– Jag önskar att behovet var uppfyllt men det är en stor brist på anläggningar, Stockholm sticker ut som en av de sämsta i landet. Därför satsar vi en miljard kronor extra på idrottsinvesteringar under mandatperioden.

Kan inte bekräfta

Hanna Wistrand säger att enligt beräkningar från den förra grönblå majoriteten krävs nio miljarder kronor för att fylla behovet av nya idrottslokaler och ytor för idrott.

Maria-Elsa Salvo kan inte bekräfta summan.

– Det är ingen siffra jag känner igen, men vi vet att behovet är enormt.

Maria-Elsa Salvo (S), idrottsnämndens ordförande.

Maria-Elsa Salvo (S), idrottsnämndens ordförande.

Björn Dalin

Wistrand tycker att stadens anläggningsstrategi är bra:

– Strategin är framtagen med de stora specialförbunden och är för första gången hopkopplad med verkligheten.

Något som försinkar arbetet med att bygga i kapp är enligt Hanna Wistrand det rödgröna styrets ovilja att låta privata byggherrar bygga hallar och planer.

– Två spadar är mer än en och får mer gjort.

Maria-Elsa Salvo delar inte uppfattningen:

– Det handlar inte om vem som får bygga, det är fritt fram. Det vi har varit tydliga med är att vi inte vill gå vidare med OPS-avtal (offentlig-privat samverkan, reds anm.) där en privat aktör bygger och staden binder upp sig på att hyra under många år. De kan bli 40 till 70 procent dyrare.

Här byggs det

En idrottsanläggning som ska byggas är Bällsta IP i Bromma.

– Bällsta IP kommer fylla upp behover som friidrotten i västerort har och också delar av konstgräsbehovet (fotboll), säger Wistrand.

Maria-Elsa Salvo:

– För friidrotten i västerort är Bällsta IP jätteviktig. 

Urban Grundström i kampsportklubben i Blackeberg väntar närmast på ett resultat av en enkät föreningen varit med och besvarat, om behovet av lokaler och ytor.

– Men tanke på hur det har sett ut tidigare år är allt vi kan erbjudas positivt.

För friidrotten i västerort är Bällsta IP jätteviktig. 

Bällsta IP – överklagat och hemligt

Bällsta IP är bland annat tänkt att bli ett nav för friidrotten i Stockholm.

Idrottsplatsen får en friidrottshall för bredd- och elitidrott.

En friidrottsanläggning utomhus ska anläggas med plats för samtliga tävlingsgrenar.

Även en konstgräsplan för elvamannalag är planerad. Vintertid kan planen ha en konstfrusen isyta.

Ursprungligen var tanken att även bygga en ishall på Bällsta IP, men den rymdes inte.

Likaså har en planerad multisporthall strukits. En multisporthall planeras istället i ett annat projekt i Ulvsunda.

En överklagan av byggplanerna 2017 tog bland annat sikte på befarat buller från idrottsplatsen och risk för fridlysta växter. Mark- och miljödomstolen tyckte att stadens undersökningar var tillräckliga och avslog överklagan.

Kostnaden för att bygga Bällsta IP är ännu hemlig. Staden vill inte avslöja den uppskattade kostnaden med hänvisning till att entreprenörer och leverantörer ska lämna anbud efter egna beräkningar.

Byggstart: 2024.

Klart: 2028.

Källa: Stockholms stad, Mark- och miljödomstolen

Knack, knack i Nockebyhov

Idrottsnämnden har nyligen beslutat att gå vidare med att anlägga en konstgräsplan för sjumannalag samt en toalettbyggnad på Nockebyhovs bollplan.

Källa: Stockholms stad

Ont om naturisar

I Bromma finns enligt idrottspolitikern Hanna Wistrand (L), 15 ytor som är möjliga att spola vintertid för skridskoåkning.

De senaste vintrarna har detta inte varit möjligt på grund av milda vintrar.

För att kunna frysa naturisar krävs köldgrader flera dagar i rad.

Källa: Hanna Wistrand

Cementfabrik kan få ny funktion

Den tidigare cementfabriken i Ulvsunda kan byggas om till fyra multihallar öppna för föreningslivet, konserter och evenemang.

Hallarna ska kunna ha plats för publik, upp till 2 500 personer.

Planerna är i ett tidigt skede.

Källa: Hanna Wistrand, Stockholm växer

Motionsmål – mer jämställt

Stockholms stad tar fram en strategi för att göra spontanidrotten mer jämställd.

I dag används exempelvis utegym mer av män än av kvinnor.

I slutet av april ska ett nytt utegym stå klart i Gubbängen i söderort, ett pilotprojekt som utvecklats tillsammans med tjejgrupper.

Utegymmet får bland annat större avstånd mellan olika träningsredskap, de som tränar ska inte behöva stå nära dem de inte känner.

Projektet i Gubbängen ska följas upp för att se om det gav önskat resultat. Målet är att fler flickor och kvinnor ska söka sig till utegym och ytor för spontanidrott.

Källa: Maria-Elsa Salvo (S), idrottsnämndens ordförande

Ooops – här granskas OPS-avtal

OPS-avtal (offentlig-privat samverkan) som nämns i texten granskas just nu av Konkurrensverket.

Avtalen har slutits mellan Hudiksvalls kommun och Riksbyggen respektive Alvesta kommun och Riksbyggen.

Avtalen handlar om uppförande av ett vård- omsorgsboende respektive ett trygghetsboende.

I ett mejl till Mitt i skriver Konkurrensverket presstjänst att utredning pågår och att myndigheten inte kan uttala sig om annat än att dessa båda avtal granskas.

Källa: Konkurrensverket

Hallbrist. Planbrist. Oenighet. Idrotten i Bromma brottas med utmaningar.

Stora mossens IP är en av Brommas befintliga idrottsanläggningar.

Stora mossens IP är en av Brommas befintliga idrottsanläggningar.

Stefan Källstigen