LANGEN GÅR. Nyligen gick flyttlass från 1700-talshusen. Nu ska fastighetsägaren utreda framtiden för byggnaderna. Foto: Per Brandt

Oklar framtid för 1700-talshus på Kungsholmen

Regionens tjänstemän flyttar ut ur 1700-talshusen i Landstingsparken. Stadsdelsnämndens ordförande hoppas på kulturhus eller mötesplats i lokalerna – men några stålar finns inte.

  • Publicerad 15:02, 22 dec 2020

Det är de gula 1700-talsbyggnaderna som huserat bland annat kansli inom Region Stockholm där lokaler nu blir tomma sedan flyttlasset för tjänstemännen gått till Lindhagensgatan.

Enligt fastighetsägaren Locum ska man nu ragga nya hyresgäster, antingen internt eller externt, något som nu ska utredas. Enligt Johan Hultgren, fastighetsförvaltare på Locum har fastigheten ”stor utvecklingspotential” och lokalerna ska hyras ut på ”marknadsmässiga villkor”.

”Vi förhandlar just nu med den regionala verksamheten. Delar av byggnaderna kan komma att bli vakanta initialt.” skriver han i ett mailsvar.

Har ni även intressenter utifrån?

"Ja, det finns ett stort intresse och flera har redan hört av sig med förfrågningar.", skriver Hultgren.

Nytt förslag för gamla hus vid Landstingshuset

Stadsdelsnämndens ordförande Rasmus Jonlund (L) har tidigare föreslagit att husen skulle kunna användas bland annat till föreningslokaler eller som mötesplats för pensionärer eller unga eller för kultur. Enligt Locum skulle det ”absolut kunna vara en möjlighet att hyra ut någon del till Stockholms Stad.”

Nu har Rasmus Jonlund bett förvaltningen att kolla med Locum om framtidsplanerna för husen. Men några pengar att lägga på projektet finns inte i dagsläget.

– Det är vår uppgift att intressera oss för vad som händer med en sådan central plats som Landstingsparken, det är viktigt för Kungsholmen. Sedan är det inte vårt uppdrag att driva kulturhus och vi har ingen budget för det. Vår roll är mer att underlätta och möjliggöra för andra aktörer, säger han.

Landstingshuset framtida innekrog?

Men ni skulle väl kunna ge förvaltningen det som uppdrag, istället för att hoppas att andra tar tag i det?

– Det skulle vi formellt förstås kunna. Men vi har inte fått budgeten av staden för att starta och driva ett kulturhus. Vi måste prioritera våra kärnverksamheter, äldreomsorg, socialtjänst och förskola. Sedan tror inte jag att kulturhus funkar så bra i kommunal regi. I många andra stadsdelar är det civilsamhället som står för det och jag tror det blir bättre med frivilliga krafter, men med de stöd som finns från kommunen för exempelvis kultur, samlingslokaler och föreningar, säger Rasmus Jonlund.