Det var Stockholm Vatten och Avfall som utförde en bräddning av en pumpstation vid Sjöängsvägen, i närheten av badplatsen. Bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten, vilket i det här fallet inte var en planerad händelse och berodde på ett driftfel.

Miljötillsynsavdelningen menar att man i dagsläget inte vet vilka exakta bakterier som fanns i utsläppet.

– Vi ser allvarligt på situationen och det görs alltid utredningar och uppföljningar efter en sådan här händelse, skriver Clara Kristiansson-Gran, miljöinspektör i Huddinge kommun, i ett mejl till Mitt i.

Inväntar resultat

Miljötillsynsavdelningen har hittills inte fått in någon information om att någon blivit sjuk på någon av badplatserna i Drevviken. Då bräddningen skedde under en begränsad tid bedöms det än så länge vara säkert att bada i resten av insjön.

Regelbundna prover görs på alla kommunala bad under badsäsongen och nästa provtagning sker den 17 juli.

– Det har tagits prover på badvattnet på Sjöängsbadet och vi inväntar nu resultatet. Så snart vi kan säkerställa att vattnet håller god kvalitet så kommer avrådan från bad tas bort, skriver Clara Kristiansson-Gran.