Fram till maj hade nästan tre miljoner kronor mer än beräknats betalats ut för transporterna. I en månadsrapport som stadsdelsnämnden fått del av framgår att det motsvara en kostnadsökning med knappt 25 procent. Från början hade 10,3 miljoner kronor avsatts för personliga transporter under 2023.

Jämfört med förra året har kostnaderna för personliga transporter ändå minskat med 27 procent. Enligt månadsrapporten beror minskningen på ett nytt avtal för transporterna från hösten 2022.