Busslinje 4, som går mellan Gullmarsplan och Radiohuset, är Sveriges mest trafikerade linje. Varje dygn åker 60 000 passagerare längs linjen, och få av dem kan ha undgått att bussen inte alltid susar jättefort fram.

Staden har som mål att stombussar, likt 4:an, ska kunna hålla en snitthastighet på 20 kilometer i timmen. Dit är det en bit kvar för 4:an, som på vissa sträckor bara lyckas nå halva målhastigheten.

– Vi har i flera års tid försökt få upp hastigheten på våra stombussar. Hastigheten och framkomligheten har blivit bättre, men mycket återstår för att nå det målet, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm.

Därför vill staden göra ytterligare försök att bättra på framkomligheten för 4:an. Förslaget är att Odengatan får en bussfil i östlig riktning, mellan Torsgatan och Dalagatan.

Hornsgatan får bussfiler i båda riktningar mellan Ringvägen och Långholmsgatan.

Smarta trafikljus

På Hornsgatan ska även ett nytt system för trafikstyrning testas. Istället för vanliga trafikljus som slår om i fasta cykler, eller vid knapptryckningar, vill staden använda vad som kallas smart trafikstyrning.

– Ett datasystem kommer mäta trafik och trafikrörelser. Om det känner av att köer bildas och bussen hindras, kan systemet genom trafiksignalerna styra om trafiken så den slussas fram så effektivt som möjligt, säger Daniel Helldén.

Enligt Daniel Helldén kommer förändringarna sannolikt inte påverka bilister så värst mycket. De körfält de tappar vägs upp av den smarta styrningen.

– Det vi vill uppnå är högre och jämnare hastighet på bussen, och att den inte ska behöva köra så ryckigt, säger Daniel Helldén.

Ska utvärderas

Beslut i ärendet ska tas av trafiknämnden 15 oktober. Om förslaget godkänns är ambitionen att åtgärderna ska vara på plats från december i år fram till sommaren 2021.

– Under perioden kommer åtgärderna utvärderas, och om det faller väl ut skulle det här vara lösningar som vi på lång sikt kan implementera runt om i staden, säger Daniel Helldén.

Kostnaden för åtgärderna beräknas till 3 miljoner kronor.