Sedan slutet av 2019 har Järvapolisen arbetat med Trefas, ett samarbete mellan socialtjänsten, polisen och kriminalvården för att förhindra det dödliga våldet och hjälpa unga ut ur kriminalitet.

I november 2021 blev lokalpolisområdena Globen och Farsta i söderort piloter för projektet, och nu påbörjas även samarbetet i Hässelby-Vällingby.

Flera allvarliga våldsbrott 2021

Arbetet drar i gång efter ett 2021 med flera grova våldsbrott i västerort som kopplas till misstänkt gängkriminalitet. Mitt i har tidigare berättat att polisen kan se skjutvapenvåld i Hässelby-Vällingby direkt kopplat till de drogscener som finns inom lokalpolisområdet.

Konflikter mellan de lokala kriminella grupperingarna, som ska bestå av personer mellan 14 och 25 år, misstänks ligga bakom några av skottlossningarna under 2021.

– Vi har fler allvarliga våldsbrott i Hässelby-Vällingby än önskvärt. Jag är extra villigt inställd till Trefas utifrån situationen, säger Vällingbypolisens lokalpolisområdeschef Johan Olsson.

Inte Järvas resurser

Att arbetet redan pågår i Järva gör att lokalpolisen kan dra lärdomar och utveckla projektet i Hässelby-Vällingby ytterligare, menar Johan Olsson.

– Men vi kommer inte ha samma resurser som Järvapolisen, och delar inte heller samma problembild som dem. Vi är i en uppstartsfas och vet ännu inte exakt hur vi kommer jobba med stadsdelen.

I Järva samarbetar alltså staden, polisen och Kriminalvården i dag för att förebygga våldsbrott bland de kriminella nätverken. Det kan handla om att polisen och socialtjänsten delar mer information med varandra om gängkriminella ungdomar än vanligt.

Polisen kan därmed bli skarpare i utredningarna efter till exempel skjutningar.

Flera poliser kan ingå

Att Kriminalvården deltar innebär att staden kan planera för fängslade eller häktade personer innan de släpps ut.

– Vi kan komma att försöka integrera en större del av medarbetarna på Vällingbypolisen i Trefas. Att försöka få ut det i linjen. Men vi har inte valt väg än, säger Johan Olsson.

Avhopparverksamheten har växt

För att lyckas bekämpa gängen är det helt centralt att kommuner på olika sätt jobbar nära polisen, menar finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

"Ett resultat av Trefas är att vi utökat avhopparverksamheten flera gånger om sedan vi tillträdde", skriver hon till Mitt i.