De hänvisade till den kraftiga inflationen, men fick beskedet att de behövde se över priserna igen. Det har de nu gjort.

Medley har nu föreslagit att det blir billigare för personer under 15 år att bada, både när det kommer till engångsinträde och klippkort. De tidigare föreslagna prishöjningarna för de mellan 15–64 år ligger kvar.

De nya priserna är föreslagna att börja gälla i mars, förutsatt att kommunfullmäktige godkänner dem.

Medley vill höja badpriserna i Salem

Från och med mars nästa år blir det dyrare att bada och träna i Säby sim- och sporthall om Medley får som de vill.

Salems kommun har lagt ut driften av Säby sim- och sporthall på privataktören Medley. Nu har företaget skickat ett förslag till kommunen på nya priser som de vill implementera om bara några måndare – och allt ser ut att bli dyrare.

– Det är för de ökade kostnaderna och inflationen vi ser i samhället just nu. De drabbar oss också, och då är det främst våra leverantörskostnader, säger Tanja Ikäheimo Pajala, anläggningschef på Säby sim- och sporthall.

DYRARE. Om planerna på att höja priserna på Salems bad - och sporthall går igenom, förväntas det att verkställas i mars 2023.

DYRARE. Om planerna på att höja priserna på Salems bad - och sporthall går igenom, förväntas det att verkställas i mars 2023.

Emma Widebäck

Bland annat vill Medley höja månadsavgiften för alla tider med 25 kronor och ett årskort för alla tider med 300 kronor. Badpriserna för pensionärer påverkas däremot inte. Det är också fortsatt gratis för de allra minsta (0–3 år) att bada.

– Inflationen slår även mot pensionärerna, och då har vi valt att inte göra det svårare för dem. De ska fortsatt ha alla möjligheter att nyttja våra bassänger och friskvård, säger Ikäheimo Pajala.

UNDANTAG. Pensionärer och barn under tre kommer fortfarande få simma till samma pris även om förslaget går igenom.

UNDANTAG. Pensionärer och barn under tre kommer fortfarande få simma till samma pris även om förslaget går igenom.

Emma Widebäck

Kultur- och fritidsnämnden har nu beslutat att skicka tillbaka ärendet till Medley för komplettering.

Här är de föreslagna priserna (nuvarande priser inom parentes)

Alla tider:

Engångsentré 15+ år: 70 kr (60).

Engångsentré 4–14 år: 40 kr (30).

Klippkort 10 ggr 15+ år: 630 kr (540).

Klippkort 10 ggr 4–14 år: 360 kr (270).

Autogiro: 150 kr/månad (125/månad).

Årskort (alla tider): 1 800 kr (1 500).

Årskort (vardagar): 1 300 kr (1 050).

Vardagar före kl 15:

Engångsentré 15+ år: 60 kr (50).

Engångsentré 4–14 år: 30 kr (20).

Klippkort 10 ggr 15+ år: 540 kr (450).

Källa: Medley