Det rivs och byggs för fullt i området runt Hjorthagen. Som Mitt i tidigare skrivit om är Norra Djurgårdsstaden ett av Europas största områden för stadsutveckling. Som en del i de planerna ska två kontorshus belägna vid Norra länkens början i närheten av Värtaverket, rivas. Ett större kontorshus ska byggas på samma plats.

Enligt Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden, så har de befintliga husen stått tomt i flera år.

– När husen byggdes så fanns inte de tio meter höga ramperna till Norra länken runt omkring. Den nya fastigheten kommer att få en betydligt mycket mer funktionell användning.

De befintliga kontorshusen har stått tomma i flera år, men var enligt Staffan Lorentz tidigare någon slags utförsäljningsställe.

De befintliga kontorshusen har stått tomma i flera år, men var enligt Staffan Lorentz tidigare någon slags utförsäljningsställe.

Google Maps

Det nya huset ska delas upp i tre delar, där den högsta blir 16 våningar. Cirka 2000 arbetsplatser ska rymmas på den nästan 34 000 kvadratmeter stora tomten. Utöver det ska Trafikverket bygga en driftdepå för Norra Länken bredvid huset. Enligt detaljplanen är kontorsbyggnaden och driftdepån tänkta att bidra till entrén till Hjorthagen.

Krångliga omständigheter

Projektet är ett samarbete mellan Vasakronan, Stockholms stad och Trafikverket, där Vasakronan har ansvar både för rivningen av de äldre husen och byggandet av det nya. Stadens uppdrag är att bygga en gång- och cykelväg som gör kontorshuset, och området omkring, mer lättillgängligt.

– Det här är ett projekt som drar ut på tiden, eftersom omständigheterna är komplexa. Våra avtal för stadens del måste också först passera genom nämnden, och sedan ska det fattas beslutas i kommunfullmäktige, säger Staffan Lorentz.

Varför väljer man att riva ett hus och bygga nytt, istället för att renovera?

– Man undersöker ofta ifall det är lönsamt att renovera istället för att riva, men renovering kostar ju också.