Om du inte har svenskt körkort eller har skyddad identitet kan du ansöka om ett nytt passerkort på SRV:s hemsida.

Företag som besöker återvinningscentralen kan antingen betala för sitt besök på plats eller ansöka om ett passerkort för företag.

Återvinningen i Flemingsberg fortsätter med det vanliga passerkortet till dess centralen stänger vid årsskiftet.

Ditt gamla kort kan du klippa och slänga i vanliga soppåsen för restavfall.