För alla vuxna Tyresöbor över 18 år som är utsatta för sexuellt tvång, är prostituerade eller köper sexuella tjänster så finns det nu utökat stöd. Tyresö kommun har skrivit på ett avtal som innebär kostnadsfri tillgång till två specialistmottagningar i Stockholm.

Mikamottagningen är för dem som säljer sex, blivit våldtagna, skadar sig med sex eller är utsatta för människohandel. KAST (köpare av sexuella tjänster) är för dem som köper sex eller har tappat kontrollen över sin porrsurfing.

Insatserna består främst av råd, stöd och samtal. Båda verksamheterna arbetar också uppsökande och erbjuder anhörigstöd. Den som söker stöd har rätt att vara anonym och kan gå via kommunen eller vända sig direkt till mottagningarna.