Skogskrematoriet på Skogskyrkogården med sina tre kapell ska renoveras under tre år. 2025 startar detta och då behövs andra lokaler för ceremonier, bland annat den nya ceremonibyggnaden på Strandkyrkogården.

– Det är viktigt att den är i gång då eftersom Trons, Hoppets och Heliga Korsets kapell i Skogskrematoriet är stängda under renoveringen, säger Annelie Sjöström, kommunikationschef på kyrkogårdsförvaltningen, som dock inte kan precisera närmre när i år bygget startar.

Skogskrematoriet och dess tre kapell på Skogskyrkogården ska renoveras med start 2025.

Skogskrematoriet och dess tre kapell på Skogskyrkogården ska renoveras med start 2025.

Mostphotos

Kommunikationschefen Annelie Sjöström, här tillsammans med Peter Östlund, avdelningschef och krematorieansvarig och Svante Borg, chef för kyrkogårdsförvaltningen.

Kommunikationschefen Annelie Sjöström, här tillsammans med Peter Östlund, avdelningschef och krematorieansvarig och Svante Borg, chef för kyrkogårdsförvaltningen.

Angie Gray

Budget: 40 miljoner kronor

Strandkyrkogården som invigdes 1996 har hittills inte haft någon ceremonibyggnad, utan byggdes som ett annex till Skogskyrkogården.

– När man ska gravsätta här har ceremonin i regel hållits på Skogskyrkogården, vilket är besvärligt för de sörjande, sa tidigare fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) när Mitt i träffade honom här i slutet av 2021.

Därför har staden avsatt 40 miljoner kronor från begravningsavgiften för ändamålet. Byggnaden som väntar får sedumtak och fasader i "obehandlat trä" som med tiden får en jämn grå ton.

Byggnaden kommer att uppföras i närheten av den lilla dammen på Strandkyrkogården.

Byggnaden kommer att uppföras i närheten av den lilla dammen på Strandkyrkogården.

Oevis

Som en lykta

Byggnaden blir en vacker syn både i ljus och mörker, enligt stadsbyggnadskontoret på Stockholms stad. Högt upp på fasaden går ett band med fönster runt hela byggnaden varifrån ljus kommer att stråla ut efter mörkrets inbrott. I planbeskrivningen jämförs byggnaden med en lykta i mörkret.

Byggnaden kommer att vara religiöst neutral precis som den som byggs i Järva. Detta för att kunna inrymma ceremonier för olika religioner och livsåskådningar, inklusive ateism.

– Det kommer inte finnas några religiösa symboler i grundutförandet, säger Annelie Sjöström.