Ett arbete som varit på tapeten i decennier närmar sig sitt slut. Just nu pågår de sista delarna i arbetet med de vattendammar som anläggs mellan Vallentuna centrum och Vallentuansjön. Att sjön länge varit övergödd och i dåligt skick är ingen hemlighet, men med hjälp av tre nybyggda dagvattendammar ska belastningen på sjön minska och dagvattnet från centrala Vallentunas ska bli renare.

– Reningsfunktion är inte riktigt klar ännu, men vi räknar med att den ska bli klar inom kort. Den funktionen ska vi koppla på under hösten, säger Johan Carselind, chef för gatu- och parkavdelningen i Vallentuna kommun.

I vintras inleddes arbetet, men enligt Johan Carselind har behovet funnits länge.

– Första tankarna om rening har säkert funnits i 15-20 år, säger han.

Bygger parkmiljö

I takt med att kommunen vuxit har behovet ökat.

– Det är stor exploatering och då vill man göra det attraktivare för de som bor i området att nyttja naturen, säger han.

När dammarna är klara ska även området runt dem göras mer attraktiva.

– Det blir lite gångar, parkbänkar och planteringar i parkmiljö, säger Johan Carselind.

Det dröjer dock några månader för att invänta varmare årstid.

– Alla planteringar, sådd och sådant för parkdelen görs till våren. Under slutet av våren ska allt vara kart för invigning, säger han.

Som en del i finansieringen av våtmarksparken har Vallentuna kommun beviljats ekonomiskt stöd på 4 460 000 kronor i statligt bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.