Redan tidigare har det varit riktigt struligt vid Bergslagsvägen/Bällstavägen. Nu blir det ännu mer rörigt när Ellevios arbeten drar igång vid Islandstorget. Arkivbild. Foto: Ida Leveby Andersson

Nya trafikavstängningar vid Bergslagsvägen

Att det är rörigt längs med Bergslagsvägen är de flesta medvetna om vid det här laget. Nu väntas ytterligare omfattande trafikavstängningar, denna gång vid Islandstorget.

  • Publicerad 11:47, 12 jan 2021

Har full förståelse för att det under en period ställer till det en del.

Elbolaget Ellevios arbete med att anlägga en ny kraftledning mellan Beckomberga och Bredäng har pågått sedan hösten 2019. I somras lades vägen mellan Råckstarondellen och Ängbyplan om till en 2+1-väg och hastigheten sänktes, med långa köer som följd.

Den 12 januari började nästa trafikavstängning, denna gång vid Islandstorget. Arbetet ska pågå i sex månader, och innebär bland annat att det kommer vara 1+1-väg på Bergslagsvägen genom korsningen.

Det här händer nu

Den 12 januari startade Ellevios arbeten vid korsningen vid Islandstorget. Befintliga vattenledningar ska läggas om i marken och kabelskyddsrör ska grävas ner.

En omfattande trafikavstängning kommer att ske, vilket innebär 1+1-väg på Bergslagsvägen genom korsningen. Det kommer inte gå att köra genom Blackebergsvägen-Bällstavägen, utan endast högersväng från Blackebergsvägen. Endast högersväng från Blackebergsvägen till Bergslagsvägen, och endast högersväng från Bällstavägen mot Vällingby.

Det kommer heller inte gå att svänga av till Bällstavägen från Bergslagsvägen.

En fullständig lista över alla trafikförändringar finns på ellevio.se.

Visa merVisa mindre

Dubbla avstängningar

Samtidigt har Ellevios arbeten vid korsningen i Ängbyplan, som pågått sedan september 2020, försenats. Tanken var egentligen att arbetet skulle vara färdigt innan det vid Islandstorget tog vid.

Enligt Jonatan Björck, presschef på Ellevio, finns stora och gamla huvudvattenledningar som korsar elledningarna i området.

– Under arbetet har det uppstått ett antal vattenläckor som försenat och försvårat framdriften. Det har också dykt upp tidigare okända ledningar, som inte ligger där de ska ligga enligt kartorna, skriver han i ett mejl.

Vore det inte bättre att vänta med att stänga av vid Islandstorget tills arbetena vid Ängbyplan är färdiga?

– För att projektet inte ska dra ut onödigt mycket på tiden behöver vi följa den tidsplan som planerats sedan tidigare. Vi har full förståelse för att det under en period ställer till det en del, men gör vårt allra bästa utifrån situationen, skriver Jonatan Björck vidare.

Ambulans på cykelbanan

Det innebär att framkomligheten för boende i Södra Ängby och Blackeberg som vill åka norrut kommer vara betydligt sämre fram tills mars. Då upphör arbetena vid Ängbyplan, för att sedan tas upp igen i maj.

Enligt Jonatan Björck har trafikkontoret och räddningstjänsten godkänt planerna. Räddningstjänsten kan ta sig fram via exempelvis cykelvägar.

– Allt arbete är godkänt och sanktionerat av Stockholms stad. Det finns framkomliga vägar i området och tydlig skyltning för omledning av trafiken.

Henrik Axelsson är enhetschef för trafikreglering på trafikkontoret och säger att trafikanordningsplanen (TA-plan) vid Ängbyplan gäller januari ut.

– Vi är fullt medvetna om att det här ställer till det och minskar framkomligheten, men har ändå gjort bedömningen att det kommer fungera de här veckorna. Det blir en omledning där man får köra ner via Råckstarondellen, säger Henrik Axelsson.

Enligt Ellevio ska man ansöka om att få TA-planen förlängd till mars.