Fram till 2030 ska man ha byggt 27 nya fullstora idrottshallar för att ligga i fas. Det har Mitt i skrivit om tidigare.

Med ett nytt beslut i idrottsnämnden kan man nu vara en bit på väg.

Pripps gamla bryggeribyggnad i Ulvsunda kan komma att bli Stockholms nya jättehus för idrott. I idrottsnämnden ska man nämligen klubba igenom ett genomförandebeslut som ger grönt ljus för att på insidan omvandla den stora tegelbyggnaden till fyra fullstora idrottshallar, varav en ska vara en arena som kan ta 2 400 åskådare.

– Jag skulle säga att det här är ett stort nytt idrottskluster inte bara för västerort, utan hela Stockholm. Det kommer också locka besökare från grannkommunerna, säger idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S).

Den stora arenan ska kunna ta emot 2400 åskådare på läktarna.

Den stora arenan ska kunna ta emot 2400 åskådare på läktarna.

Visionsbild White Arkitekter

Plats för cricket

Idrottsnämnden kommer hyra huset av det kommunägda bolaget St.Eriks Markutveckling och den planerade inflytten är satt till tredje kvartalet 2025.

Det nya idrottspalatset ska förutom de stora hallarna även innehålla ytor för till exempel dans, kampsport, bordtennis och cricket.

Under dagtid ska skolor kunna nyttja hallarna, men huset ska i sin helhet vara öppet för allmänheten och locka både fritidsidrottare och elit.

Hyresavtalet är på 25 år och beräknad hyra under det första året uppgår till 54,2 miljoner kronor. Utöver hyran räknar man med en driftbudget på nästan 14 miljoner kronor netto. Till detta läggs en kostnad på cirka 27 miljoner kronor i investeringar för inventarier.

– Vi får väldigt mycket idrott för pengarna. Det är vi glada för. 

Ni brukar annars förespråka att äga, framför att hyra?

– Det här är ett stadsinternt bolag så det är inte en vinstdrivande aktör som vi hyr utav. Pengarna stannar i staden.