FJÄRRUNDERVISNING. Högstadierna i Väsby har fjärrundervisning vecka 10 för att minska smittspridningen efter sportlovet. Foto: Privat

Nya restriktioner: Elever i karantän efter sportlovet

De Väsbyfamiljer som planerar att åka utomlands på sportlovet får räkna med att ha barnen hemma i karantän innan de kan komma tillbaka till skolan eller förskolan. Den informationen går Upplands Väsby kommun nu ut med till skolor och vårdnadshavare.

  • Publicerad 15:52, 23 feb 2021

Vi behöver alla ta ansvar.

UTBILDNINGSCHEF. Astrid Täfvander. Foto: Rosie Alm

En knapp vecka före sportlovet går Region Stockholm ut med nya restriktioner, bland annat karantänsregler efter utlandsresa för skolelever samt fjärrundervisning för både högstadium och gymnasium under vecka 10.

– Det är jättebra att beslutet kom nu för hela regionen, säger utbildningschef Astrid Täfvander och fortsätter:

– Vi vill i största möjliga mån hålla skolorna öppna för att eleverna ska få så bra undervisning som möjligt, men utifrån den ökade smittspridningen i Stockholms län så är det här bra. Vi behöver alla ta ansvar.

Den som åker utomlands under sportlovet måste stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar. Det gäller även elever i förskoleklass.

Många har säkert redan planerat sportlovet – kunde inte den här informationen kommit tidigare?

– Beslutet kom ju först i går och information är på väg ut till vårdnadshavare. Det är klart att man vill veta så fort som möjligt och den planeringshorisonten hade varit önskvärd från föräldrar, lärare och elever. Samtidigt är det svårt att styra pandemin och när vi är inne i den måste vi kunna fatta snabba beslut, säger Astrid Täfvander.

Det handlar om att testa sig så fort som möjligt efter att återkomst till Sverige och att testa sig igen fem dagar efter ankomsten. Man ska även stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller också om test för covid-19 är negativa.

Fjärrundervisning

Enligt utbildningschef Astrid Täfvander var det redan förberett för fjärrundervisning i Väsby under vecka 10 (se faktaruta vad som gäller).

Kulturskolans kommer att starta upp sin verksamhet från och med den 15 mars. Verksamheterna kommer då att förläggas efter skoltid samt i lokaler som inte används av fritidshem.

Krav på hemkarantän efter utlandsresa

Det här gäller i Upplands Väsby:

Stanna hemma och undvik nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller också om dina test för covid-19 är negativa. Barn oavsett ålder ska också följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter. Om du testar positivt för covid-19 kommer du att få särskilda instruktioner från hälso-och sjukvården.

Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige och testa dig igen fem dagar efter ankomsten.

Anställda som varit utomlands bör ta tjänstledigt utan lön eller extra semester för att uppfylla sin egenkarantän.

Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt och oavsett om du tidigare haft Covid-19. Rekommendationerna gäller även för barn i förskoleklass och skola men inte för yngre barn.

Nya beslut kan fattas om nya rekommendationer från smittskydd Stockholm eller Folkhälsomyndigheten.

Visa merVisa mindre

Fjärrundervisning på högstadiet och gymnasiet

Fjärrundervisning gymnasiet

Fjärrundervisning vecka 10. Från och med den 15 mars kommer den tidigare inriktningen att fortsätta med en kombination av fjärrundervisning och närundervisning fram till den 1 april, om inga nya rekommendationer fattas av smittskydd Stockholm eller Folkhälsomyndigheten. De elever som har undervisning på distans kommer även fortsättningsvis erbjudas att hämta lunchmatpaket.

Fjärrundervisning högstadiet

Smittskydd Stockholm har kommit med nya rekommendationer för att bryta de smittkedjor bland skolungdomar som kan ha uppstått till följd av förändrade beteendemönster under sportlovet. Samtliga högstadieskolor kommer därför att övergå till fjärrundervisning vecka 10. Från och med den 15 mars kommer de tidigare flexibla lösningarna fortsätta vilket innebär en kombination av fjärr- och närundervisning. Planeringen utgår då från de lokala förutsättningarna och behov, under förutsättning att inga nya rekommendationer kommer att fattas av smittskydd Stockholm eller Folkhälsomyndigheten. Undantag från detta gäller som tidigare det vill säga särskola, examina, vissa praktiska moment och särskilt utsatta elever.

Visa merVisa mindre