När den nya tunneln öppnas flyttas också trafiken över på den nya Ekerövägen från Lindö tunnel till strax söder om Edeby. Samtidigt stängs trafiken genom den gamla tunneln för att det tunnelröret ska renoveras. Därefter kommer några sista installationsarbeten göras i nya tunneln, innan trafiken i båda tunnelrören kommer kunna öppnas för trafik under sommaren 2023. 

– Det här är ännu en milstolpe i projektet, att vi nu kan använda det nya tunnelröret vid Lindö tillsammans med en dryg kilometer ny väg, säger Tomas Flykt, projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.