Solnas idrottsföreningars samorganisation, Solna SAM, ligger bakom initiativet, som Mitt i Solna berättat om. De har sedan start bjudit in alla fullmäktigepartier för samtal.

– Det känns som att det finns intresse från samtliga partier och att det snackas en del i stadshuset. Idrottsinitiativet har väckt det intresse vi hoppats på, säger en av grundarna, Leif Karlsson, fd sportchef för AIK Ungdomsfotboll.

Politikerna har bland annat fått svara på frågor om vad de vill åstadkomma på idrottsfronten.

Leif Karlsson konstaterar att det finns skillnader i både prioriteringar och ambitionsnivå. När svaren är sammanställda kommer de att presenteras för Solnaborna, i god tid inför valet.

Debatt efter sommaren

Den 23 augusti planeras också för en debatt som allmänheten kommer att bjudas in till.

– Vi vill att väljarna ska veta var de olika partierna står i frågor om barns idrottande när de går till valurnorna.

Debatt och diskussion pågår även digitalt. Facebookgruppen Solna SAM:s Idrottsinitiativet har växt till drygt 500 medlemmar varav ett tjugotal är politiker.

Blir idrotten en valfråga i Solna?

– Ja, jag tror att det för första gången kan bli en viktig fråga i valet och att vi med ett tydligt och brett program har lyckats sätta avtryck.

Vill du också delta i diskussionerna? Besök den öppna facebookgruppen här.