Chockbeskedet kom i maj. Den länge planerade spårförbindensen mellan Flemingsberg och Älvsjö skulle bli två miljarder för dyr.

Hela eller delar av sträckan skulle behöva ersättas med buss för att budgeten skulle hålla, meddelade statens representant i projektet.

Många politiker i Stockholm och Huddinge gick i taket och talade om svek. Under sommaren har regionens trafikplanerare jobbat intensivt med frågan och politikerna har börjat prata ihop sig över partigränserna.

"Jag vet innehållet"

En rapport med nya förslag ska presenteras inom kort. Oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M) anser att svaret redan är givet:

– Vi inväntar rapporten med spänning, men jag vet vad den kommer innehålla. Buss är en dödfödd lösning och ett alternativ som ingen vill ha. Jag utgår från att vi kommer att landa i detta gemensamt, säger han.

Kristoffer Tamsons (M) anser sig redan veta vad resultatet blir: "Vi ska ro spårvagnen i hamn", säger han.

Kristoffer Tamsons (M) anser sig redan veta vad resultatet blir: "Vi ska ro spårvagnen i hamn", säger han.

Ingrid Johansson

Vad blir förslaget alltså?

– Jag skulle bli väldigt förvånad om det blir något annat än spårväg. Vi har en ganska bra dialog och det finns inte politiskt stöd för något annat. Vi ska ro detta i hamn, säger Tamsons.

Men det saknas ju två miljarder?

– Man får titta på effektivisering och optimering och på hur kostnaden ska delas upp mellan parterna. Svaret kan inte vara att man slår till reträtt. Att inte bygga spårvagn finns inte på M:s karta. Och jag uppfattar inte att det finns på någon annans karta heller.

"Enda realistiska alternativet"

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) svarar skriftligt på frågan om han delar Kristoffer Tamsons lägesbild:

”Ja, spårväg är på stora delar av sträckan det enda alternativet som realistiskt kan trafikförsörja områdena med tillräckligt kapacitetsstark kollektivtrafik", svarar Fendert.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd, menar att statens stöd krävs för att spårvägen ska kunna byggas.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd, menar att statens stöd krävs för att spårvägen ska kunna byggas.

Petter Beckman

Men han tillägger att finansieringen behöver lösas på statlig väg.

"Det helt avgörande att staten kliver in och tar sitt ansvar för de ökande kostnaderna och det är samtal som vi nu för med staten och de andra parterna", skriver Anton Fendert (MP).

Chocken: Spårväg syd kan skrotas – ersätts av buss

Pengarna räcker inte till Spårväg syd. Nu utreds istället två alternativ. Hela eller delar av sträckan Älvsjö-Flemingsberg kan ersättas av expressbuss.

Beslutet togs 2017. Sedan dess har det sett ut om saken var klar: en ny snabbspårväg skulle byggas från Älvsjö via Fruängen, Kungens Kurva och Skärholmen till Flemingsberg.

Minst 18 000 nya bostäder har planerats längs sträckan. Den socialt sammanbindande effekten har prisats av kommunpolitiker och trafikplanerare.

Men nu tvingas parterna tänka om. Pengarna räcker inte.

"Ett par miljarder saknas"

– Vid en kontrollstation i december såg vi att spårvägen inte ryms inom den avtalade budgetramen. Ett par miljarder saknas, säger Catharina Håkansson Boman, ordförande i styrelsen som följer upp Sverigeförhandlingen.

Region Stockholms trafikförvaltning har därför fått i uppdrag att titta på två alternativ.

– Det ena är att spårväg kombineras med buss, där man har spårväg på en viss del av sträckan där det behövs av kapacitetsskäl. Det andra alternativet är att det blir expressbusslinje på hela sträckan, säger Catharina Håkansson Boman.

"Spårväg på gummihjul"

Expressbuss, som också kallas BRT (Bus Rapid Transit) beskriver hon som "spårväg på gummihjul", med stationer istället för hållplatser, hög turtäthet och påstigning i alla dörrar. Trafiken kan till stor del kan köras på befintliga gator och vägar.

– Men om tanken är att BRT ska kunna konverteras till spår längre fram behöver det också göras vissa investeringar, säger Catharina Håkansson Boman.

Hon understryker att inga beslut är fattade och att ursprungslösningen med spårväg på hela sträckan inte är avfärdad.

– Men det vi koncentrerar oss på är att försöka hitta en lösning som ryms inom den avtalade budgetramen, säger Håkansson Boman.

Hur ser tidplanen ut?

– Vi ska få en delrapport och en avstämning i juni. Senast i december ska vi inom styrelsen vara överens om vilket trafikslag vi ska välja.

Drar parterna åt olika håll

– Nej, alla parter är medvetna om vilket läge vi är i och att man måste hitta lösningar, säger Catharina Håkansson Boman.

Spårväg syd

Spårväg syd klubbades i mars 2017 genom den så kallade Sverigeförhandlingen, där staten, Region Stockholm, Huddinge kommun och Stockholms stad gemensamt ska stå för finansieringen.

Spårväg syd skulle tas i trafik 2033 och budgeten sattes till 4,2 miljarder.

Enligt en kontrollstation i december 2022 konstaterades att budgeten riskerar att överskridas med ett par miljarder, men att en nedbantad lösning ändå skulle kunna bli klar 2033.

Källa: Mitt i

Den efterlängtade spårvägen mellan Älvsjö och Flemingsberg ser ut att ersättas med buss, helt eller delvis.

Den efterlängtade spårvägen mellan Älvsjö och Flemingsberg ser ut att ersättas med buss, helt eller delvis.

Region Stockholm/Pekka Pääkö

Chocken: Spårväg syd kan skrotas – ersätts av buss

Pengarna räcker inte till – nu utreds två alternativ ✔ "Spårväg på gummihjul"