Det blir ingen flytt av elever från Enskede skola och Örbyskolan till nya Betty Petterssons högstadieskola hösten 2024 som planerat. I stället kommer både Örby och Enskede att fortsätta med högstadium tills den nya skolan beräknas öppna höstterminen 2025.

Nya högstadiet ska ligga intill Betty Petterssons gymnasium, tidigare Enskede gårds gymnasium, som blev färdigt i början av 2023.

Enligt planerna ska det nya högstadiet rymma 500-600 elever.

– Skolorna kommer att ligga i olika byggnader på samma område, men dela matsal och vissa specialsalar, säger Carina Hallqvist, grundskolechef i Enskede-Årsta-Vantör.

Inflationen spelar in

Förseningen beror bland annat på att upphandlingen behövde göras om, då alla anbud som kom in i höstas var över projektets budget. "En effekt av de generella kostnadsökningarna" skriver Thomas Pella Bergsell, kommunikatör på Sisab, Skolfastigheter i Stockholm, i ett mejl till Mitt i.

Projektet har blivit 81 miljoner kronor dyrare än planerat och väntas landa på 319 miljoner, vilket har krävt reviderade planer och fler politiska beslut. Kostnadsökningen beror främst på ett nytt regelverk kring arbetsmiljö, mer omfattande verksamhetsanpassning och "den osäkerhet som det allmänna världsläget har medfört" skriver tjänstemännen på utbildningsförvaltningen och Sisab i ett utlåtande.