2020 togs beslutet att utreda en egen LSS-verksamhet i Danderyd kommuns regi. Nu har den öppnat vid Nora torg, där det tidigare låg ett serviceboende.

Stödpedagog Benny Bresciani och verksamhetschef Gustaf Olsson är de som leder verksamheten – som också bli kommunens egna serviceteam. Nyligen blev den första personen, via LSS, en del av teamet.

De är taggade på att sätta igång.

– Det känns otroligt spännande och kul att vara med och bygga det här, säger Benny Bresciani.

En arbetsplats

Danarö är inte en bara en daglig verksamhet, berättar de. Det är också en arbetsplats.

Benny Bresciani har jobbat många år som stödpedagog och berättar att många inom LSS hamnar mellan stolarna – mellan traditionell daglig verksamhet och arbetsmarknaden. Det behövs arbetsplatser som är anpassade.

– Det handlar om att ge en yrkesidentitet som är så viktigt för oss alla, säger Benny.

Behövs förutsättningar

De visar runt i de nyinredda lokalerna. Här kommer det hållas morgonmöte varje dag, inför arbetsdagen. Här spelas musik, anordnas after work och lagas mat tillsammans en gång i veckan.

I hallen hänger kepsar och jackor med texten "Danarö Serviceteam" redo.

Ska serva kommunen

Gustaf Olsson berättar att 'Danarö' i första hand är en daglig verksamhet. I andra hand utgör de serviceteamet som ska stötta kommunens olika verksamheter. Bland annat:

Jobba för cykelpoolen. Underhållsarbete på Vallen. Tvätta kommunens bilar. Bara fantasin sätter gränser.

Tanken är att vara ett stöd´, inte ta över driften i kommunen, berättar Gustaf Olsson. Totalt kommer serviceteamet att utgöras av 10 till 12 personer.

– Det kommer bli varierande uppgifter som utvecklas. Vi hoppas Danderydsborna ska se det också, säger Gustaf och Benny tillägger:

– Sedan är vi med i allting. Vi är med och jobbar precis som alla andra.