Det nya förslaget för Stenhamra centrum målar upp en småstad med torg att mötas på, gröna stråk och 240 nya bostäder.

Entrén till denna nya småstadsidyll är tänkt att vara ett torg vid korsningen av Stenhamravägen och Solbackavägen.

Huset som står där nu och där gymmet och konditoriet har sina verksamheter ska rivas och ge rum för bostäder med handelslokaler i bottenplanet.

Så här ser Ekerö kommuns vision av det nya Stenhamra centrum ut.

Så här ser Ekerö kommuns vision av det nya Stenhamra centrum ut.

Landskapslaget

Till en av dem är tanken att Färingsö konditori och bageri ska kunna flytta. Men hur mycket det nya kommer kosta är ännu inte klart.

– Risken är att den lokalen blir hälften så stor med dubbel hyra. Vi får se om vi kommer ha råd att vara kvar, säger Sandra Sohrabi som driver konditoriet.

Färingsö konditori och bageri vill gärna vara kvar i det nya centrumet. Men för att det ska vara möjligt måste hyrorna hållas rimliga, säger Sandra Sohrabi som driver det.

Färingsö konditori och bageri vill gärna vara kvar i det nya centrumet. Men för att det ska vara möjligt måste hyrorna hållas rimliga, säger Sandra Sohrabi som driver det.

Stefan Källstigen

Kedja

Hon hoppas att det planeras för hur hyrorna kan hållas rimliga så att småföretagarna inte drivs ut ur det nya centrumet.

– Annars kommer det kanske någon kedja som har råd. Jag vet inte hur glada Färingsöborna skulle vara över det, säger hon.

Konditoriets nuvarande kontrakt sträcker sig fram till december 2023 och efter det ett halvår i taget.

– Det är lite för kort, det blir svårt att planera. Vi har nyligen öppnat i Höglandet i Bromma och det blir som en slags plan b, men det är här vi bakar allt så det behöver vi lösa hur som helst, säger hon.

Bibliotekstorg

På andra sidan av Herman Palms plan ska det enligt planerna bli ytterligare ett torg. Där ska också bli ett ett aktivitetshus som samlar bibliotek, kulturskola och lokaler som kan användas för olika typer av kulturändamål.

Därifrån ska det enligt planerna gå ett gångstråk, från Stockbyparken i öster, förbi det nya bibliotekstorget och norr om Coops parkering, längs Uppgårds skolväg och vidare till det nya skolområdet, där den nya Stenhamraskolan ska byggas.

"Aktivitetsstråket" kallas det i planerna, "med möblering och ytor för aktiviteter".

Frågetecken

Detta har väckt frågetecken hos Coop.

– Vi behöver det här utrymmet för lastbilar och långtradare. De behöver ett stort utrymme för att kunna svänga runt, det kan de inte göra på något form av torg, säger Joakim Nordqvist, butikschef på Coop i Stenhamra.

Ett aktivitetsstråk har ritats in i visionsskissen bakom Coop. Men här behöver lastbilar utrymme att lasta av och svänga runt och det kan de inte göra på något form av torg, menar butikschefen Joakim Nordqvist.

Ett aktivitetsstråk har ritats in i visionsskissen bakom Coop. Men här behöver lastbilar utrymme att lasta av och svänga runt och det kan de inte göra på något form av torg, menar butikschefen Joakim Nordqvist.

Stefan Källstigen

Dessutom vill Coop ha fler parkeringsplatser inritade i planerna.

– Och så behöver vi ha större yta för att kunna bygga ut. Med fler boende i centrum behövs en större butik, säger Joakim Nordqvist.

"Bästa hittills"

Men får Coop utrymme för utbyggnad och fler parkeringsplatser så är han nöjd med förslaget.

– Det har hållit på så länge det här, men detta är det bästa förslaget hittills. Nu har de lyssnat på vad vi och andra har sagt, säger han.

Fyra våningar

De nya bostäderna som planeras kommer ligga på båda sidor av Solbackavägen och där den nuvarande förskolan ligger i dag, mellan Stenhamravägen och Herman Palms plan. Det är främst hus på mellan ett och tre våningar, men i förslaget finns det även ett hus mitt emot Coop med fyra våningar.

Stenhamrabon Margit Åberg är på promenad med hunden Zelda, döpt efter hjälten från spelet The Legend of Zelda.

Stenhamrabon Margit Åberg är på promenad med hunden Zelda, döpt efter hjälten från spelet The Legend of Zelda.

Stefan Källstigen

– Det tror jag att en del inte kommer gilla. Men jag har inga åsikter om det. Jag tycker att det ska vara de unga som ska få tycka till om sånt här, säger Stenhamrabon Margit Åberg.

En mataffär som kan ge Coop lite konkurrens tror hon skulle vara bra, annars är centrum bra som det är tycker hon.

– Men förnyelse är alltid bra.