Planerna på att förändra och bygga om i Stenhamra centrum har stått på agendan i flera år.

– Ambitionen är att bygga småskaligt med en lantlig småstadskärna. Det är så vi uppfattat att våra invånare vill ha det, att de vill ta vara på landsbygdskänslan, säger Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nu har ett nytt inriktningsbeslut tagits av kommunstyrelsen att flytta Stenhamraskolan från centrum, och bygga en ny skola vid Uppgårdsskolan.

– En flytt av skolan skulle bland annat skapa mer plats och ge möjlighet att utveckla en större sammanhängande småstadskärna i centrala Stenhamra. Flertalet av Stenhamraskolans byggnader är i så dåligt skick att de inte bedöms vara värda eller möjliga att bevara, säger Niki Sandström, planarkitekt på Ekerö kommun.

Ska få tycka till

När skolan flyttats är tanken att en blandning av bostäder, verksamheter och service ska ta nuvarande skolplats. Stenhamraskolan kommer fortsätta sin verksamhet i nya lokaler, med årskurs F-6 som innan.

– Barn och unga är vår viktigaste investering inför framtiden, så det känns som ett bra beslut att utveckla deras skolmiljö, säger Johan Elfver (M).

Stadsbyggnadsförvaltningen har de senaste månaderna utrett olika alternativ för Stenhamraskolan, detta i samråd med både lärare och elever på skolan, samt andra förvaltningar. Det man kommit fram till är att de positiva aspekterna av en flytt överväger de negativa.

Nästa steg är att låta tjänstemännen utreda om inriktningsbeslutet är möjligt och se om byggprocessen är gångbar och fungerar i praktiken. Efter det kommer beslutet upp på samråd nästa år då medborgarna får en chans att tycka till.

– Det är en jättefin plats och vi tycker det är viktigt att skynda långsamt, demokrati tar tid och det ska det göra, säger Johan Elfver.

Förhoppningen är att ha en antagen detaljplan hösten 2024.

– När skolan kan vara på plats är för tidigt att svara på men preliminärt ett par år efter att planen är antagen, säger Niki Sandström.