Tunneln behövs för att arbetet med station Arenastaden ska kunna ta fart på allvar. Stationens norra entré ska ligga på Dalvägen, där också den första sprängningen för arbetstunneln skedde i början på året.

På torsdagsförmiddagen visades tunneln för första gången för pressen. Ficklampor var överflödiga, hittills har "bara" 25 av cirka 310 planerade meter tunnel sprängts fram.

Hela arbetet med arbetstunneln beräknas vara utfört vid årsskiftet. Till våren ska den som beger sig in i den kunna uppleva ett utsprängt stationsutrymme som är 15 meter högt, 25 meter brett och 170 meter långt.

För att arbetstunneln ska nå dit behövs framöver omkring fyra "salvor" i veckan, enligt byggledaren Ask Lenzing. Men i redan bebyggda områden gäller det att gå varsamt fram.

– Man slutar aldrig att lära sig. Det är alltid en utmaning att passera något som är byggt för länge sedan, säger Lenzing.

Faktum är att arbetstunneln hade kunnat stå klar tidigare.

– Vi har tappat sex månader. Annars hade vi redan varit nere i stationsområdet, förklarar avdelningschef Jörgen Niklasson.

Orsaken är en överklagningsprocess som förvisso föll ut till regionens fördel. På andra platser längs det som ska bli den nya tunnelbanelinjen har desto mer berg hunnit sprängas bort. Men, säger Niklasson, tidsplanen kommer till syvende och sist att hållas.

– Det viktiga för oss är sluttidpunkten. Den håller vi.