I slutet av 2021 revs gångbron över Lyckebyån i Vendelsö eftersom kommunen ansåg att det var ett privat bygge på kommunal mark, trots att man stod för kostnaderna när bron byggdes. När bron började släppa efter översvämningar i ån under sommaren 2021 togs beslutet att riva den på grund av säkerhetsbrister.

Innan rivningen hade bron varit en alternativ och säkrare väg till skolan för barnen på HagaLyckebyskolan. Rivningen möttes av frustration från många Vendelsöbor och många ställde frågan om en rivning var nödvändig.

– Jag förstår att detta rör upp känslor. Det vi kommer göra nu är att se vad det finns för alternativ. Eftersom vi måste kunna ta ansvar för utförandet och driften av bron behöver jag återkomma med hur det skulle gå till, sade Anna Waldman Haapaniemi, stadsbyggnadsdirektör i Haninge, vid tillfället.

Byggde en ny bro

Sedan den 6 april står nu en ny gångbro färdig och denna gång är det kommunen själva som byggt den. Beslutet om att bygga en nu bro togs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2022.

Hur kommer det sig att kommunen valt att bygga upp bron igen när man rivit den tidigare?

– Bron som var där var uttjänt men vi såg att den fyllde en viktig funktion för barn att kunna ta sig till skolan och även för boende att kunna ta sig runt i området. Bygget rymdes inom budget och det har inte rört sig om någon stor kostnad för kommunen, säger Martin Strömvall (KD), ordförande i nämnden.

Enligt projektledare Göran Buss är inte alla kostnader för den nya bron summerade ännu. Men arbetskraft och material för själva brobygget kostade drygt 350 000 kronor.

– Men sedan har det även förberetts mark och huggits träd samt att det tillkommer en projekteringskostnad.

Kunde ni inte ha reparerat den bro som redan fanns?

– Det hade inte varit ekonomiskt försvarbart att tänka tanken på att reparera den tidigare bron. Den nya bron är både en stål- och träbro med grova stålbalkar som kommer kunna ligga där i flera år. Den är även högre upp än den tidigare bron så att den klarar av översvämningar, säger Göran Buss.