Gångbron över Lyckån i Vendelsö byggdes av en samfällighetsförening 2010. Då fick de hjälp av kommunen som godkände bron och betalade för materialet. Men i november i år rev kommunen bron och menade att den är uppförd på privat initiativ utan tillstånd av kommunen.

Gångbron bygges för att se till att skolbarn som gick på Hagalyckebyskolan skulle få en säkrare skolväg. När bron försvunnit behöver de gå en omväg på en kilometer via Sågenparken eller Lyckebyvägen, via bilväg och genom stora villaområden.

– Det är en dåligt upplyst skogsväg eller genom en park som inte känns så säker i mörkret. Vi byggde ju bron för att den behövdes, menar Vendelsöbon Karolina Strand.

Hon har två barn som använt bron för att ta sig till skolan.

– Det som frustrerar en mest är att man har tagit bort något som varit helt fungerande. Den används både för att ta sig till skolan, förskolor, vårdcentral och kyrkan.

Inte uppförd av kommunen

Det var i somras som bron började släppa på grund av översvämning i ån, något som samfällighetsföreningen åtgärdade innan bron revs i november.

– Bron är inte uppförd av kommunen men står den på vår mark har vi ansvaret för den. I dess nuvarande skick bedömde vi utifrån ett säkerhetsperspektiv att vi behövde ta bort den, säger Anna Waldman Haapaniemi, stadsbyggnadsdirektör i Haninge.

Så bron är inte uppförd av kommunen även om ni betalat för den?

– Nej, jag vill säga att den inte är uppförd av kommunen. Vi har uppenbarligen bidragit till att den hamnat där och stått för materialet och jag har förstått det som att det handlat om en god vilja att lösa en situation. Men det är som jag bedömer ett beslut som togs informellt för tio år sedan och det följer inte vår praxis.

Bron byggdes för en säkrare skolväg, kommer ni att bygga en ny?

– Jag förstår att detta rör upp känslor. Det vi kommer göra nu är att se vad det finns för alternativ. Eftersom vi måste kunna ta ta ansvar för utförandet och driften av bron behöver jag återkomma med hur det skulle gå till.

Ta över ansvaret

Anna Waldman Haapaniemi påpekar även att de erbjudit lokala samfällighetsföreningar att ta över ansvaret för bron. Något som inte är aktuellt enligt Karolina Strand.

– Hur ska vi som privatpersoner ansvara för en bro på kommunens mark? Hade man satt upp en skylt där det stod "underhålles ej" till exempel hade vi haft ryggen fri. Det är tråkigt att kommunen valde att ta en så fyrkantig och rättslig väg när det har fungerat tidigare, säger Karolina Strand.