Huddingeborna trivs i sin kommun, åtminstone om man får tro SCB:s senaste medborgarundersökning som genomfördes under hösten. Undersökningen med 128 frågor skickas varje höst ut till 2 200 Huddingebor. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende, trygghet, integration och förtroende.

673 personer svarade på enkäten, knappt en tredjedel av de tillfrågade.

De allra flesta (93 procent) tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att leva och bo på. Drygt hälften skulle rekommendera någon annan att flytta hit. Fyra av fem tycker att det är enkelt att resa med kollektivtrafiken.

När det gäller den kommunala servicen är invånarna mer eller mindre nöjda inom olika områden. Grundskolan och den låga lärartätheten i kommunens skolor var en het fråga inför valet. Men i den här undersökningen ger fyra av fem kommunen högt betyg när det gäller skolan, vilket är ett bättre resultat än i landet i stort.

Dålig belysning men gott om poliser

Den senaste tiden har en våldsvåg dragit fram i Stockholm och även trygghetsfrågorna fick stort fokus i valet. I enkätundersökningen svarar nästan en tredjedel att de känner sig otrygga i sitt område när det är mörkt ute, vilket är fler än i riket i stort. Och var fjärde Huddingebo ger kommunen dåliga betyg när det gäller gatubelysning. Huddingeborna är dock mer nöjda med polisens närvaro i kommunen än svenskarna i allmänhet.

Vid årsskiftet stängdes återvinningscentralen i Flemingsberg, vilket väckte reaktioner. Men även om enkäten gjordes innan dess gav nästan 30 procent av dem som svarat låga betyg när det gäller utbudet av återvinningscentraler i kommunen, vilket är fler än i resten av landet.

Knappt var fjärde upplever att kommunen arbetar aktivt för att förbättra integrationen. Men kommunernas integrationsarbete får generellt låga betyg. Bara en av fem ger kommunen höga betyg när det gäller möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Men inte heller detta skiljer sig från riket i stort.

Vad är bra och mindre bra med att bo i Huddinge?

Sanna Svanberg, 36, Stuvsta: "Jag tycker att det är lugnt och skönt. Det är nära till allt och går snabbt in till stan. Bra skolor och förskolor och väldigt fina lekplatser. Mindre bra är väl att det händer lite mycket runt tåget, det har varit mycket cykelstölder. Och så var det kaosdålig snöröjning i vintras, men det får man väl hoppas var en engångsföreteelse."

Sanna Svanberg, 36, Stuvsta: "Jag tycker att det är lugnt och skönt. Det är nära till allt och går snabbt in till stan. Bra skolor och förskolor och väldigt fina lekplatser. Mindre bra är väl att det händer lite mycket runt tåget, det har varit mycket cykelstölder. Och så var det kaosdålig snöröjning i vintras, men det får man väl hoppas var en engångsföreteelse."

Pernilla Fagerström

Inga-britt Johansson, 83 och Kjell Johansson, 84, Stuvsta: "Vi har flyttat från hus och bor nu i en lägenhet. Vi trivs jättebra, Stuvsta är fantastiskt. Allting finns här utom Systembolaget. Men jag har faktiskt skällt på kommunen de senaste dagarna, häromdagen hade hela torget här glansis och inte ett sandkorn."

Inga-britt Johansson, 83 och Kjell Johansson, 84, Stuvsta: "Vi har flyttat från hus och bor nu i en lägenhet. Vi trivs jättebra, Stuvsta är fantastiskt. Allting finns här utom Systembolaget. Men jag har faktiskt skällt på kommunen de senaste dagarna, häromdagen hade hela torget här glansis och inte ett sandkorn."

Pernilla Fagerström

Kamilla Dahl, 52, och Linus, 15, Stuvsta: "Vi trivs jättebra i Huddinge. Det är gemytligt och nära till skolor och barnomsorg och bra kollektivtrafik. Vi har varit jättenöjda med Snättringeskolan. Men det känns som att Huddinge har vuxit för fort, det hänger inte med med till exempel parkeringar, plats för hockeyn och halltider."

Kamilla Dahl, 52, och Linus, 15, Stuvsta: "Vi trivs jättebra i Huddinge. Det är gemytligt och nära till skolor och barnomsorg och bra kollektivtrafik. Vi har varit jättenöjda med Snättringeskolan. Men det känns som att Huddinge har vuxit för fort, det hänger inte med med till exempel parkeringar, plats för hockeyn och halltider."

Pernilla Fagerström