– Det här är rådata som vi inte har analyserat färdigt ännu, men det stämmer med vårt intryck att våld i offentlig miljö har minskat generellt, säger Kristian Bergström, kommunpolis i Sollentuna.

Mitt i berättade i november om polisens årliga trygghetsmätning som bland annat visade att drygt hälften av Sollentunaborna undviker vissa platser på kvällen av oro för att utsättas för brott och att nästan en tredjedel känner sig otrygga när de går ut ensamma på kvällen.

https://www.mitti.se/nyheter/over-halften-undviker-vissa-platser-pa-kvallen/repukh!iOXV7gz5cMKdhW0YVB1bw/

Enligt statistiken har risken att utsättas för våldsbrott alltså minskat.

Corona tros ha bidragit

Att vissa typer av våldsbrott har minskat de senaste åren har sannolikt sin förklaring i corona.

– Hur pandemin har påverkat siffrorna är inte färdiganalyserat ännu, men när det är mindre folk ute och rör på sig, och färre på krogarna, så är det inte konstigt att det ger mindre våld i offentlig miljö, säger Kristian Bergström.

Å andra sidan har flera typer av brott i nära relation ökat, vilket även det kan vara en konsekvens av pandemin då folk har varit hemma mer.

Även antalet sexuella ofredanden från 36 till 51 från 2020 till 2021. Kring det pågår en analys, berättar Kristian Bergström.

En annan effekt av pandemin, specifikt av ökat hemarbete, tycks vara att brottsligheten mot hushåll har minskat. Framför allt bostadsinbrott har minskat tydligt sedan pandemins utbrott våren 2020.

– Ja, inbrottstjuvar är ljusskygga så att någon är hemma är det mest brottsförebyggande som finns, säger Kristian Bergström.