Få vägsnuttar är så hatade som den mellan bensinstationen och Stenhamraavfarten på Färingsö. Utöver det vanliga trycket på vägarna ska här rymmas trafik till infartsparkering, busslingan, affären och Allhallen. Trafikverket har lovat en lösningen på problemet både en, två och fem gånger.

Men nu, nu kanske löftet ändå ska infrias?

– Vägplanen är fastställd och den vann laga kraft för cirka två månader sedan, säger Anna Söderqvist, kommunikatör på Trafikverket.

Det som nu pågår är jobbet med att ta fram bygghandlingar så att upphandlingen av en entreprenör kan börja.

– Vi räknar med att skriva kontrakt under senvåren och sedan kan byggstarten ske ganska strax därefter, säger Anna Söderqvist.

Cykelväg flyttad

Turerna kring rondellbygget har varit många. Bland annat var den trafikplan som togs fram 2019 inte tillräckligt trafiksäker. I den planen gick gång- och cykelvägen mitt i bussperrongen, vilket cyklister, kommunen och trafikförvaltningen i Region Stockholm lyft som en trafikfara.

I den omarbetade planen som nu vunnit laga kraft är cykelvägen flyttad så att den i stället går väster om busshållplatserna.

Dessutom får bussarna som kommer från Ekeröhållet ett eget körfält för att svänga vänster in på busshållplatsen.

– På så sätt höjs trafiksäkerheten för alla och framkomligheten förbättras för trafik som kommer bakifrån, då bussarna inte behöver blockera vägen när de ska svänga in på hållplatsen vid Svanhagen, säger Anna Söderqvist.

Mitt i frågade runt på stan:

Vad tänker du om trafiksituationen?