För fjärde året i rad har Västtrafik frågat drygt 4 000 västsvenskar hur de ser på sitt resande idag och i framtiden. Två av tre svarar att de vill att samhället ska investera mer i kollektivtrafiken. Samtidigt anser 54 procent att det är mest prisvärt att köra bil, jämfört med 30 procent som tycker det är mest prisvärt att resa kollektivt.

Är det för dyrt att åka kollektivt?

– Tittar vi på samhällskostnaden för biltrafiken och räknar in negativa hälsoeffekter och miljöpåverkan så kanske vi snarare ska ställa oss frågan: Är det för billigt att åka bil? svarar Mette Ramquist, Presschef på Västtrafik.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/vasttrafiks-utmaning-sa-ska-flera-valja-kollektivt/repuhz!bIe0eHRQeGewkUjTeWlx7A/

– Det är uppenbart att det inte bara handlar om den reella kostnaden i kronor, då det i de allra flesta fall är mycket billigare att åka kollektivt, utan om vilka faktorer som individen kopplar till prisvärdhet. Även andra värden, som till exempel status, flexibilitet, bekvämlighet eller livspusslet i stort, vävs in i svaren.

Av de 4 000 tillfrågade i undersökningen är det 82 procent som har en eller flera bilar i hushållet. 59 procent säger att de åker bil för att de gillar det.

Och ingenting tyder på att antalet bilar på vägarna kommer att minska. Tvärtom. Andelen som tror på ett ökat resande med egen bil har fördubblats sedan innan pandemin.

24 procent tror att fler kommer resa med bil i framtiden, 2019 var siffran 12 procent.

– I takt med att bilarna elektrifieras förändras även människors syn och definition på hållbara resor. Vi ser i undersökningen att varannan svarar att de tycker att de reser hållbart med elbil. Om människor upplever elbilen som en lösning på klimatkrisen är det inte konstigt att siffrorna går åt helt fel håll, säger Mette Ramquist.

Vad krävs för att få igenom en attitydförändring bland bilister?

– Vi behöver väcka insikt om att svaret på klimathotet aldrig kan vara fler bilar på våra vägar, även om de är eldrivna. I kombination med att vi, tillsammans med samhället och andra mobilitetsaktörer, gör det enklare för människor att välja något annan än egen bil.