Under hösten 2020 började byggjobbare vid den nya tunnelbanestationen vid det gamla flygfältet i Barkarby upptäcka mängder av grodor i en container för dagvatten.

Grodorna bor i det närliggande naturreservatet och trillade ner i en lång dagvattenränna vid infarten vid Robothöjden och pumpades genom ett hundra meter långt rör, innan de plaskade ner i en containern.

Till en början räddade man de omtöcknade små djuren med hjälp av en håv, men det var inte någon långsiktig lösning.

– Det var räddningsaktion på räddningsaktion och ett stort flöde av grodor, berättar Susanna Wold, hållbarhetshandläggare på Region Stockholm i ett pressmeddelande.

De var så utpumpade att när de väl nådde containern orkade de inte hålla sig flytande.

Grodorna hittar hem

Man installerade då en ramp som stoppade grodorna från att falla ner i vattenrännorna. Med hjälp av rampen kunde de också ta sig upp för egen maskin. I dagvattenbrunnarna installerades också filter som hindrade dem att ramla ner.

Nu visar en uppföljning att grodorna hittar hem till reservatet.

– När vi tittat i brunnar och system så hittar vi bara någon enstaka, liten groda och inte samma antal som förut, säger Susanna Wold.

I hela tunnelbaneprojektet har man också haft en grodexpert på besök som berättat om djurens rörelser i området. Den här kunskapen kommer man att förmedla vidare när bygget är klart.

– Innan vi lämnar området kommer vi att lämna över all information vi har om grodorna och hur de rör sig här runt Barkarbystaden till kommunen, säger Susanna Wold.