Lina Selander har en lång internationell karriär bakom sig, med utställningar och offentliga uppdrag. Som professor i konst vill hon ge eleverna en förståelse för världen utanför skolmiljön, visa på vikten av korsbefruktning mellan olika områden – och få dem att våga brottas med sitt material och våga gå vilse.

– Vi lär oss mest genom praktiskt arbete, genom att gå vilse, misslyckas och försöka igen, genom att inte veta vad något är, har varit eller ska bli, säger Lina Selander i ett pressmeddelande.