Laddstolpsföretaget Qwello ska etablera en ny laddstation med 5–8 platser för elbilar på en allmän parkering vid Strandtorget. Syftet är att öka antalet elbilsladdare i kommunen och att täcka ett större geografiskt område med laddinfrastruktur.

2030 beräknas mer än hälften av alla personbilar vara eldrivna. Elbilar är en viktig del i kommunens klimatplan för att nå målet om nettonollutsläpp från Tyresö.

I dag finns publik laddning i Tyresö centrum, Trollbäckens centrum och på parkeringen vid Tyresö bostäders kontor.

Tyresöbor utryckte i medborgarundersökningen 2021 att de vill se snabbare utbyggnad av laddstationer i kommunen.