I maj beslutade kommunfullmäktige att ta betalt för laddning av elbilar vid kommunens laddstolpar. Detta skulle ske från och med den första juli. Sedan blev det framskjutet. Tills nu.

Från och med den 10 oktober kommer kommunen att ta betalt för ladda bilen vid laddstolparna.

Kostnaden beräknas ligga på fyra kronor per kWh dygnet runt alla veckans dagar. Det innebär att en normalstor elbil (med en batterikapacitet på 40 kWh) skulle kosta 160 kronor att ladda fullt. Kostnaden kan höjas om elpriser stiger.

Avgiften ska täcka kommunens kostnader för förbrukad el, administration samt drift och underhåll av laddstolparna. Betalning kan göras via app eller Swish.

Fler stolpar ska sättas upp

Samtidigt beslutades det att under 2022 skulle mellan 20-30 nya laddpunkter i kommunen. I första hand kommer dessa att fördelas vid kommunens verksamhetsfastigheter.

För detta projekt har kommunen avsatt ungefär en miljon kronor.