Politikerna beslutade att anta anbudsgivaren för kommande IT-drift. Foto: Most Photos

Ny IT-leverantör till Upplands-Bro klar

Nu är det klart vilket företag som ska fungera som IT-leverantör till Upplands-Bro kommun.

  • Publicerad 10:44, 18 nov 2020

Vid kommunstyrelsens möte den 28 oktober togs beslut om att tilldela kontraktet för driften av IT inom Upplands-Bro kommun till företaget Nordlo Improve AB.

Uppdraget innefattar IT-drift, applikationsdrift, arbetsplats och service desk.

En utvärderingsgrupp med tjänstemän inom kommunen har arbetat med att bedöma inlämnade anbud utifrån ställda urvalskriterier.

Avtalet träder i kraft den 1 juli 2021 och gäller i fem år. Därefter är det möjligt att förlänga avtalet ett år åt gången, vid max tre tillfällen.

Den nya IT-leverantören kostar kommunen 14 955 375 kronor årligen.

Totalt är det nya kontraktet värt närmare 120 miljoner kronor.

Gäst försvann från dagverksamhet

Kommunen anmäler sig själva. Upplands-Bro anmäler sig själva till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, efter att en gäst försvann från en dagverksamhet tidigare i år.tisdag 30/11 10:20

Bro ska fyllas med offentlig konst

Stor konstfestival nästa år. Nästa år deltar Upplands-Bro, Nacka och Stockholms stad i konstfestivalen Wall Street Stockholm. Tanken är att 222 konstverk ska fylla gator och torg i de tre kommunerna.måndag 29/11 15:28