Den 12 oktober invigdes Kista innovation park – ett samarbete mellan The Kloud (ett samverkansforum mellan olika aktörer i Kista reds. anm.) och Ericsson.

Precis utanför Ericssons huvudkontor ligger parken, vars syfte är att allmänheten på ett nytt och roligt sätt ska kunna ta del av den innovation som sker på företagen i Kista.

Utvecklat tom yta

Ytan bestod tidigare enbart av en grusplan, men under de senaste månaderna har den genomgått en stor omvandling, och de 2 500 kvadratmeterna täcks nu delvis av en gigantisk, färgglad matta i gummi, en så kallad "testmatta".

– Vi har haft löpande diskussioner med Ericsson om vad man skulle kunna göra med Grönlandsparken, där det länge varit en tom yta som man både ser från olika kontor och som besökare i området ser. Det har funnits en vilja från både från oss och från Ericsson att satsa på att göra stadsdelen mer intressant, säger Johan Thomsson, vd för Kista Limitless och The Kloud.

Sagt och gjort. För några månader sedan började man tillsammans utveckla parken.

Här ska det nu vara alltifrån demonstrationer av de senaste teknologiska innovationerna, som självkörande fordon och liknande, till sport, aktiviteter på loven för Järvas unga, dansklasser på lunchen för de som jobbar i området och samarbeten med lokala aktörer som kan få nyttja ytan.

– Vi vill bjuda in hela stadsdelen till att ta del av det som utvecklas på företagen här i Kista, samtidigt som vi vill aktivera området mer rent generellt, säger Johan Thomsson.

Ska bli containerpark

I vår ska platsen utvecklas vidare. Då blir delar av parken med en så kallad boxpark där olika containrar ställs upp för att både fungera som restauranger och olika slags scener.

Redan i dag finns ett antal containrar med servering på platsen, men Johan Thomsson utlovar många fler.

– Och i anslutning till containrarna ska man kunna äta, gå på olika evenemang och kanske ta del av olika former av kultur och underhållning. Man ska kunna ta en aw eller testa någon aktivitet. Målet är att det ska vara en levande plats som både syns och hörs, och som blir intressant för alla att besöka, oavsett vem man är, säger han.