Nu ger sig S:t Görans sjukhus, som drivs av Capio, in i huggsexan om sjuksköterskorna.

De erbjuder 100 procents lön med 80 procents tjänstgöring.

– Det är arbetstagarnas marknad just nu. De kan välja och vraka och det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Emma Sandström, vårdenhetschef.

Erbjudandet gäller på två vårdavdelningar på ortopedkliniken och är ett tvåårigt projekt som startar i höst.

Fem extra

Alla sjuksköterskor på avdelningarna erbjuds att ingå i projektet och ytterligare fem ska nu rekryteras.

Ett 30-tal har sökt.

– Många sjuksköterskor har sökt sig bort för att det är för tungt. Vi behöver locka tillbaka dem, och jag tror att det här är en väg framåt, säger hon.

31-timmarsvecka

Den som kliver in i projektet jobbar treskift, alltså dag, kväll och helg på ett rullande schema. Veckoarbetstiden är 31,3 timmar, mot 34-38 timmar vid heltid beroende på hur mycket nattarbete som ingår.

Utöver de 80 procenten ingår tre dagars utbildning per termin. Och på sommaren får alla gå upp på heltid för att täcka upp för semestrar.

Blir det inte orättvist mot övrig personal?

– Jag önskar förstås att alla kunde få möjligheten. Men projektet måste utvärderas, dels för att se om medarbetarna är nöjda, och om ekonomin går ihop. Kanske minskar sjukfrånvaro och personalomsättning, säger Emma Sandström.

50 000 till den som värvar en sjuksköterska

Akutsjukhusen har beordrats att ställa sig på bromsen för att minska kostnaderna för inhyrd personal. Men medan den ena foten bromsar står den andra på gasen.

En rekryteringsbonus har införts för att rekrytera sjuksköterskor, barnmorskor och läkare, som man annars behövt hyra in.

Den kollega som kan förmå någon att ta en fast anställning belönas med 10 000 kronor, och den nyanställda likaså.

Jobbar båda kvar efter ett år får den nya ytterligare 10 000 kronor, medan den som värvade får 40 000 kronor.

Det är sjukhusen som kommit överens om den här modellen, och de väljer själva om de vill använda sig av den för att locka personal.

2 500 extra per pass

Ulrika Sundquist, HR-direktör i Region Stockholm, har tidigare sagt till Mitt i att man vill investera i egna medarbetare i stället för hyrpersonal, för att få bättre kontinuitet och lättare att planera ledigheter vid storhelger och somrar.

Anställda som tar flera extrapass under en månad erbjuds också 2 500 kronor extra per pass, utöver den ersättning som utgår enligt kollektivavtalet.

Fel uppmuntra

Från fackligt håll varnas nu för åtgärderna.

Vårdförbundets Charlotta Dickman säger till tidningen Vårdfokus, som först rapporterade om bonusen, att det är "förkastligt" att uppmuntra till övertidsarbete.

Och för att varaktigt kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor krävs enligt henne minskad arbetsbelastning, och att lönen fördubblas från ingångslön fram till pension.

Så ska personal lockas

10 000 kronor i bonus till medarbetare som får någon i de yrkeskategorier där man annars måste anlita hyrpersonal att ta fast anställning.

10 000 kronor till den som blir anställd.

10 000 kronor till den nyanställde om hen är kvar efter ett år, och 40 000 kronor till den som rekryterat.

Källa: Region Stockholm

Den som värvar en kollega erbjuds bonus.

Den som värvar en kollega erbjuds bonus.

Most Photos

Krisdraget: 50 000 till den som värvar en sjuksköterska

Sjukhusens nya strategi – för att minska inhyrningen ✔ Facket varnar: "Förkastligt"